Zástavba území Statenice Jabloňový sad

Název: Zástavba území Statenice „Jabloňový sad“

Místo: Praha západ – Statenice, Velvarská

Autor: Miloš Grigorij Parma, Jiří Danda, Daniel Čermák, Matěj Parma, Zoltán Burkuš

Investor: CPI Group a.s.

Studie, Projekt: 2004 – 2006

Zástavba území Statenice „Jabloňový sad“

Pozemky určené pro zástavbu leží při silnici II. tř. č. 240 (Horoměřice – Černý Vůl) na vyvýšenině nad obcí Statenice a Černý Vůl. Pozemek je vlnitý se středním úžlabím, které se táhne od propustě pod komunikací až k rokli pod chatami. Na severním okraji přiléhá k pozemku chatová kolonie s poměrně hustou parcelací a zástavbou a se vzrostlou kompaktní zelení. Na jižním a západním okraji navazuje na pozemek v současné době ovocný sad a louky. Plocha všech pozemků urbanizované lokality „Jabloňový sad“., činí 22,9 ha. Z toho je 18,5 ha využitelné a návrhem urbanizované, pro nízkopodlažní zástavbu malometrážními byty a 4,1 ha, severní partie řešeného území, využitelné a návrhem urbanizované pro individuální zástavbu rodinnými domy.

Na shora uvedených pozemcích je navržen soubor staveb, který je projekčně, časově a realizačně členěn na 4.etapy.

Bytové objekty jsou navrženy v deseti základních typech označených A až J. Tvarově patří návrh dílčích objektů, v rozmanitosti architektonického pojetí, k vytvoření nekonvenčního souboru bytových staveb, které budou spolupůsobit v jednom prostoru. Uniformita prostoru je tímto architektonickým pojetím, naprosto vyloučena. Návrhem různobarevného řešení objektů, včetně návrhu domovních znamení, bude prostor „sídliště“ chápán jako dílčí různorodá zákoutí se svojí specifikou a tedy nikoli jako jednotný sídlištní celek. Dispozičně jsou jednotlivé činžovní objekty vybaveny byty od 1+kk až po 4+kk, různého systému vnitřního dispozičního uspořádání. Od naprosto tradičně navržených dispozic, až po dispozice volnějšího stylu bydlení. Prakticky všechny byty jsou návrhem vybaveny balkonem, lodžií či terasou a byty v přízemí pak samostatným soukromým pozemkem předzahrádky ve velikosti do 200 cm2. Ke všem bytům, bez rozdílu velikosti, jsou navržena veřejně oddělená odstavná stání. Pro větší byty jsou tato stání vždy návrhem zabezpečena jako garážová stání v podzemí objektů, pro menší byty, jsou určena privátní odstavná stání na snížené úrovni při vjezdech do garáží. Veškeré přístupy do objektů jsou řešeny bezbariérově. Celkem je v území navrženo 68 bytových objektů s cca 1.600 obyvateli.