A.D.O.

A.D.O. je sdružení soukromých projektových a inženýrských kanceláří podle § 829 původního a následně § 2716 nového a následujících paragrafů platného Občanského zákoníku  k provedení, při vzájemné odborné součinnosti, obchodních případů, průzkumné, projektové, inženýrské a realizační povahy v oblasti stavitelství a investic.

Sdružení A.D.O. bylo založeno v roce 1990 jako profesionální seskupení soukromých projektových a inženýrských kanceláří. Zakladatelem a prezidentem sdružení je Ing. Arch. MILOŠ GRIGORIJ PARMA. Principy a cíle sdružení jsou založeny na operativní, odborné, hospodářské, obchodní a právní součinnosti členů, při zachování individualit jednotlivých právnických a fyzických osob a firem, které podnikají v oblasti urbanismu, architektury, stavitelství a životního prostředí, se všemi příslušnými návaznými odbornými činnostmi.

Členové sdružení jsou majiteli projektových a inženýrských kanceláří a jsou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. autorizovanými architekty, inženýry a techniky ve výstavbě.

Registrace ochranné známky A.D.O. je pro Českou republiku 227 426.

preloader image