Základní škola Smíchov

Název: Základní škola Smíchov

Místo: Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Městská část Praha 5

Soutěž: 2018

Základní škola Smíchov

Základní myšlenkou návrhu školy, je návrh tří až čtyřpatrového monobloku, který je rozdělen na třípatrový blok I. stupně v severu lokality a čtyřpatrový blok II. stupně v jihu lokality. Tyto bloky jsou spojeny v ose S-J čtyřpatrovou amorfní válcovitou hmotou sloužící pro provozní zázemí školy. 

Urbanistická lokalizace trojhmoty školy v západní části přímo navazuje na pěší zónu, která navazuje na zeleň západního parku. Hlavní přístup do školy je ze středu PLAZZY. Ve východním lichoběžníku pozemku je lokalizováno hřiště s drahou 150 m, které je přes 1.NP z východu přístupné z auly školy. Rozměr hmoty školy je cca 74 x 42 m. V severní a západní části hrana objektu navazuje na hranu soutěžního pozemku. Dopravně je areál přístupný od jihu z navržené propojovací komunikace Radlická – Nádražní. Pod hmotou bloku II. stupně v 1 .NP je do 1.PP přístup pro výdej jídla přes ulici, zásobování školy a kuchyně, včetně lokalizace 15 parkovacích stání.

Z architektonického hlediska se jedná o dvě střízlivé hranolovité hmoty. Třípodlažní hmotu I. stupně ukončenou volejbalovým hřištěm na zelené střeše a čtyřpodlažní hmotu II. stupně ukončenou jižněorientovanou pultovou střechou se slunečními kolektory. Tyto exaktně tvarované hmoty výuky, jsou spojeny amorfní hmotou stěnově prolamovaného elipsoidního půlválce provozní náplně školy. Objekt je ve střední části pětipodlažní. Okna v učebnách jsou s nízkým parapetem. Šatny a sociální zařízení jsou přímo větrány. Střední elipsoidní půlválec je navržen jako prosklená průsvitná hmota, která dá vyniknout amorfnímu tvaru a celku.

Do částečně zapuštěného 1.PP je lokalizován stravovací blok, který obslouží ve třech intervalech 750 strávníků a blok kuchyňského provozu vyprodukuje 1000 jídel, přívoz a odvoz dětí, provozní vstup, zásobování kuchyňského bloku a výdej stravy přes ulici. Vstupní podlaží je zvýšeno nad úroveň pěší zóny o 1,35 m a je z ní přístupno invalidními rampami a pozvolným blokem schodiště, rovněž určeným jako venkovní, shromažďovací prostor do PLAZZY. Střední hmotu přízemí tvoří aula, na kterou provozně navazují samostatně přístupné vyučovací bloky I. Stupně, včetně 2 přípravných tříd a bloky II. stupně. Každý patrový učební blok má samostatné vertikální napojení, které je uzavíratelné na čip. Na aulu navazují družiny I. stupně a kluby II. stupně. Na úroveň přízemí navazuje byt školníka a dílna školy. Přes aulu je přístup na venkovní hřiště. Aula je určena jako centrální shromažďovací prostor školy s návrhem komplexního informačního systému školy na kruhových nástěnkách. Zároveň je z prostoru kruhovými skleněnými plochami prosvětlena jídelna v podzemí. V patře je spojovací krček navržen pro vedení školy, ředitele a jeho zástupce, sekretariát, THP, kabinety, sborovnu, hovornu a sociální zázemí učitelů. Návrh zde dále lokalizuje zařízení knihovny. Ve druhém patře je spojovací krček určen pro prostory her, cvičení, ping-pongu a pohybových aktivit dětí bez míče. Spojovací krček třetího patra je plně využit pro sportovní halu s odpovídajícími půdorysnými a výškovými parametry. Hrací plocha je členěna na basketbal, házenou a 2 hřiště pro volejbal. Na hrací prostor navazuje sezení pro 150 diváků.  Objekt je ve své vertikální a horizontální komunikaci včetně sociálního zařízení plně bezbariérový. Z pohledu konstrukce trojbloku je tento rozdělen na dva naprosto odlišné a samostatné konstrukční celky. Celky hranolovitých monobloků I. a II. stupně školy o rozponech 8 x 4 x 8 v obou směrech, jsou navrženy jako jednoduchá předepjatá ŽB rámová konstrukce ve všech směrech. Blok středního krčku je navržen jako kombinace rámové žebírkové spřažené ŽB konstrukce a ocelové konstrukce oblouku.