Zahrádka Příkopy – Sylva-Taroucca

Název: Zahrádka „Příkopy – Sylva-Taroucca“

Místo: Praha 1 – Nové Město, Na Příkopě

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: MIRONELAS s.r.o.

Projekt, Realizace: 2013 – 2014

Zahrádka „Příkopy – Sylva-Taroucca“

Prostor pro mobilní předzahrádku se nachází v části veřejného prostoru bulváru Na Příkopě, před částí barokního objektu paláce Sylva Taroucca. Druhá polovina fasády paláce je plně zastíněna v celém horizontu chodce předzahrádkou řetězce McDonald´S. Prostor je součástí veřejné pěší komunikace s přízemními přístupy do obchodních, administrativních, církevních a restauračních zařízení a je celoročně veřejností využíván jako společenskoobchodně prosperující spojnice mezi Václavským náměstím a náměstím Republiky. Jedná se o kultivovaný designový prvek předzahrádky o půdorysné velikosti 5 x 5 m. Hlavním účelem byl návrh designu lehkého přístřešku na čtyřech subtilních podporách s průhledným sedlovým překrytím, který na odpovídající architektonické a výtvarné úrovni v daném prostředí, vytvoří prvek podporující prostor bulváru Příkopy, bez vjemového omezení barokní fasády paláce. Zároveň svoji skleněnou jednolitostí hmoty, umožňuje hmota odrazy okolní stabilní historické architektury a tím výrazně přispívá k celkovému zvýšení sugestivity prostoru. Jednalo se o stavbu dočasnou, v technickém a architektonickém řešení, s možností 12 ti hodinové likvidace. Z konstrukčního hlediska je mobilní přístřešek navržen ve skladbě kovových profilů v systému komplexní suché montáže, bez užití tepelných procesů na místě sestavení. Spodní rám je tvořen profily TR HR 120x100x5. Horní rám je tvořen profily TR HR 150x100x4. Čtyři rohové stojky tvoří profily TR HR  100x100x5. Celek je spojen šroubovými spoji. Prostorové vymezení prvku předzahrádky, včetně zastřešení je navrženo z bezpečnostního skla.