Vila Žvahov

Název: Vila „Žvahov“

Místo: Praha 5 – Žvahov, Pod Žvahovem

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Studie, Projekt: 2001 – 2002

Vila „Žvahov“

Objekt byl postaven pro ing. R. Klapku podle plánů architekta Jaroslava Matějky v roce 1930.

Návrh rekonstrukce objektu byl objemově plně podřízen objemu stávající stavby. Rošíření zastavěné plochy pozemku tvoří přístavba garáže, které nemá prostorově rušivý charakter…

Z architektonickovýtvarného hlediska jde o zachování stávající hmoty objektu s nerušící přístavbou polozapuštěné garáže obloukovitě zastřešené průsvitným makrolonem, zvýraznění vstupní partie rozšířeným přestřešením s válcovou hmotou modrého nosného sloupu, výrazné zvětšení okenních otvorů, především v zahradní partii, návrh lehkého ocelového schodiště v tmavě modré barvě, jako nové spojnice přízemí  se zahradou, nové plošné a prostorové rozčlenění fasády do dvou hloubkových úrovní a dvou základních barevných tónů, především v protilehlých štítových zdech, nová  plytce  obloukovitá zastřešení všech rizalitů půdorysu objektu a návrh nové deskové krytiny v havraní černi.

Prostor suterenu je určen pro komplexní bydlení rodičů (střední generace). Dispozice je řešena jako maximální zachování vlastního soukromí dvou blízkých osob a zároveň umožňující návštěvy, bez zásahu do osobního soukromí. Jde o oddělení společenské části a soukromé části v přímé vazbě na prostor zahrady. Dispozice zároveň řeší přímé vnitřní propojení mezi novou garáží a vlastním půdorysem.

Prostor přízemí, vstupu z ulice Pod Žvahovem, tvoří dvě samostatné bytové jednotky, s možností vnitřního propojení. Tento zvolený dispoziční systém umožňuje využití přízemí jako samostatný byt nezávisle propojený s ubytováním služebné, komorníka, anebo na dvě samostatné bytové jednotky, byt vlastníka a byt pro hosty, bez vzájemného obtěžování.

Prostor podkroví tvoří samostatný byt se čtyřmi obytnými místnostmi s možností rozdělení na dva byty. Užitná plocha celkem činí 380 m2. Obestavěný prostor celkem činí 1.570 m3.