Vila Mezivrší

Název: Vila „Mezivrší“

Místo: Praha 4 – Braník, Mezivrší

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: JURIST PARK s.r.o.

Projekt, Realizace: 1994 – 1996

Vila „Mezivrší“

Zastavitelnost parcely měla jak podélná, tak příčná výšková terénní omezení. Zároveň omezením byly požadavky klienta na funkční obsah objektu vily. Architekt navrhl pětipodlažní hmotu, která po terénu ustupuje od přístupové komunikace, směrem po pozemku nahoru. Ústupky pak tvoří terasy a balkóny hmoty objektu. Podkroví je do strany ulice ve hmotě ukončeno půlobloukem střechy. Vnitřní pětipodlažní dispozice je ve středu rozdělena na dvě stejné části nejprve přímým schodištěm, na které pak navazuje dvouramenné schodiště v posledních dvou patrech v přímé vazbě na výtahovou šachtu. Použité materiály jsou kombinací hladké bílé omítky s cihelným lícovým zdivem a sklobetonovými půlkruhovými vertikálami.