Vila Dubeč

Název: Vila „Dubeč“

Místo: Praha 15 – Dubeč, Františka Červeného

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Studie: 1998

Vila „Dubeč“

Vila je lokalizována na podélné úzké parcele se vstupem a příjezdem ze štítové strany. Vila je přízemní s obytným podkrovím, Je funkčně rozdělena na dva nezávislé celky s vlastními komunikačními vertikálami. Ve střední části je přízemí doplněno krytým bazénem. Jeden celek má kapacitu 5 + 1 a pracovnu. Druhý celek má kapacitu dvou pokojů. Přízemí má užitnou plochu cca 170 m2 a podkroví cca 100 m2. Obestavěný prostor objektem, včetně dílčích sklepů, je cca 1.200 m3. Základním motivem návrhu, jsou průniky různých půdorysných tvarů, různě na sebe navazujících střešních rovin. Jedná se o reminiscenci na způsob původní zástavby panských statků, které tvořily základy všech center obcí.