Územní plán sídelního útvaru Zvole

Název: Územní plán sídelního útvaru Zvole

Místo: Praha západ – Zvole u Prahy

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Jaroslav Knotek, Miroslav Dvořáček, Ludvík Jelínek

Investor: Obecní úřad Zvole u Prahy

ÚPSÚ: květen 1996

Územní plán sídelního útvaru Zvole

Obec Zvole u Prahy (kód 794058) je lokalizována v jihovýchodním sektoru Prahy západ. Katastr obce zahrnuje část pravobřežní hrany Vltavy, zalesněné svahy údolní kotliny Vltavy a náhorní plošinu s převahou zemědělských půd. Zástavba obce tvoří protáhlý obdélník v ose východ-západ s převýšením 160 m. Zástavba je nízkopodlažní, kde v siluetě obce vyniká pseudogotická věž kostela. Centrum obce tvoří náves s dvěma rybníky. Pro rozvoj území byly stanoveny následující základní parametry. Vymezit rozvojové plochy pro bytovou výstavbu převážně individuálního charakteru s možností zapojení polyfunkčních objektů s částečným využitím pro komerční účely. Vymezit plochy pro rozvoj podnikatelské sféry v oblasti finální montážní výroby. Návrhem objezdné komunikacevytvořit předpoklady pro zklidnění centra. Komplexností návrhu a vzájemnou koordinací všech funkcí, zabezpečit odpovídající ochranu a tvorbu životního prostředí.

Celková plocha katastru činí 709 ha. Návrh počítal s rozvojem území trvale bydlících 3.200 obyvatel a přechodně bydlících 3.500 obyvatel. Počet zaměstnanců v území činil cca 300 osob.