Územní plán sídelního útvaru Všestary

Název: Územní plán sídelního útvaru Všestary

Místo: Praha východ – Všestary

Autor: Ivan Anděra, Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Zuzana Neumannová, Miroslav Dvořáček

Investor: Obecní úřad Všestary

ÚPSÚ: říjen 2006 až 2020

Územní plán sídelního útvaru Všestary

Obec Všestary (kód 787396) je součástí okresu Praha východ. Obě části obce je možné zařadit mezi zemědělsky zaměřené, s podílem dílčích aktivit výrobních a služeb. Bydlení je možné specifikovat jako smíšené bydlení malých sídel se základní občanskou vybaveností. Je situována do pásu téměř souvislého osídlení od SZ na JV. Leží však severně od tohoto pásu v relativně izolované poloze, zástavbou rodinných domků srůstá postupně jen směrem na jih. Spádově obec Všestary především náleží pražské aglomeraci, kde hlavní město tvoří jeden z hlavních zdrojů pracovních příležitostí pro obyvatele obce. Obec dále slouží rekreaci obyvatel Prahy. V obci se usazují obyvatelé Prahy i trvale, protože zde hledají bydlení v rodinných domech v relativně zdravějším životním prostředí. Celková výměra katastrálního území obce je   cca 445 ha.  V obci je cca 350 popisných čísel, cca 100 evidenčních čísel rodinné rekreace a trvalý počet obyvatel činí cca 900.