Územní plán sídelního útvaru Ořech

Název: Územní plán sídelního útvaru Ořech

Místo: Praha západ – Ořech u Prahy

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Jaroslav Knotek, Miroslav Dvořáček, Ludvík Jelínek

Investor: Obecní úřad Ořech u Prahy

ÚPSÚ: červenec 1993

Územní plán sídelního útvaru Ořech

Obec Ořech (712604) je lokalizována při jihozápadní hranici Prahy, jižně od rychlostního pražského okruhu. Vlastní zástavba se rozkládá na náhorní plošině mezi údolími Prokopského a Radotínského potoka. Katastrální území má protáhlý tvar v ose sever-jih. Pohledovou dominantou je gotický kostel sv. Jana Křtitele z poloviny 14. století a fara z roku cca 1775.

Základem urbanistického návrhu je zabezpečení soběstačnosti obce v jejich základních funkcích. Jedná se o rozšíření ploch bytové zástavby, zainvestování pozemků při pražském okruhu zařízeními čistého průmyslu, doplnění obce o občanskou a technickou vybavenost včetně návrhu ploch veřejné kultivované zeleně.

Celkem řešené území katastru 115 ha. Z toho cca 16 ha pro rozvoj bydlení, 5 ha pro rozvoj občanské vybavenosti, 7 ha pro rozvoj výrobní sféry, 2 ha pro rozvoj sportu, 20 ha pro rozvoj veřejné zeleně, 15 ha pro rozvoj lesů a sadů a 28 ha jako územní rezerva pro rozvoj obce. Celkem bylo výhledově navržen počet 1.200 obyvatel a 250 pracovních příležitostí.