Územní plán sídelního útvaru Holubice – Kozinec

Název: Územní plán sídelního útvaru Holubice – Kozinec

Místo: Praha západ – Holubice

Autor: Miloš Grigorij Parma, Karel Hrubý, Jaroslav Knotek, Miroslav Dvořáček

Investor: Obecní úřad Holubice

ÚPSÚ: srpen 2003

Územní plán sídelního útvaru Holubice – Kozinec

Správní jednotka Holubice v Čechách (641456), skládající se z území Holubice a Kozinec, je lokalizována v severozápadní části Praha západ. Oblast Holubic tvoří nepravidelná urbanistická skladba především složité terénní konfiguraci. Prostoru dominuje kostel narození Pany Marie ze 13. století, kde jádro tvoří románská rotunda. Oblast Kozince je sestavena z hospodářských usedlostí s barokní kaplí sv. Michala.

Urbanistický rozvoj svým návrhem zceluje zastavěné území Holubic a Kozince v jeden výhledový celek. Jedná se o kombinaci nízkopodlažní rodinné zástavby se středněpodlažní zástavbou bytových objektů. V severní části území je navržen rozvoj intenzivního zemědělství. Celková výměra řešeného území činí cca 800 ha. Celkem navrhované kapacity plošného rozvoje bydlení činí cca 47 ha, nárůst obyvatel 1.250 obyvatel a nárůst pracovních míst cca 200 osob.