Územní plán Březová – Oleško

Název: Územní plán Březová – Oleško

Místo: Praha západ,  Březová – Oleško

Autor: Miloš Grigorij Parma, Ivan Anděra, Karel Hrubý, Jaroslav Knotek, Miroslav Dvořáček, Ludvík Jelínek

Investor: Obecní úřad Březová-Oleško

ÚPSÚ: květen 1994

Územní plán Březová – Oleško

Katastr obcí Březová – Oleško (794023) je lokalizován na náhorní plošině nad strmým údolím pravého vltavského břehu, v okrese Praha západ. Správní území je tvořena dvěma sídly. Březová a Oleško. Jedná se o území, které je kompletně návrhem využíváno pro účely bydlení a krátkodobé rekreace obyvatel Prahy. Dílčím způsobem je území navrženo pro sportovně rekreační využití. Území je z hlediska silniční dopravy koncové, což zaručuje, i do budoucnosti, naprosto klidný a nerušený vývoj lokality. Celková plocha katastru činí 6,7 km2.  Maximální rozvojové hodnoty trvale bydlících jsou 1.500 obyvatel a maximální hodnoty pro přechodné ubytování jsou 500 obyvatel. Území je pak doplněno o dílčí drobné provozovny občanského vybavení jak celoročního, tak sezónního charakteru.