Území Čábelna – Poděbrady

Název: Území „Čábelna“ – Poděbrady

Místo: Poděbrady

Autor: Matěj Parma, Miloš Grigorij Parma

Investor: BaK a.s.

Studie: 2005

Území „Čábelna“ – Poděbrady

Město Poděbrady na jehož katastru je řešena nová vilová zástavba, leží ve středním Polabí na břehu řeky Labe v těsné blízkosti dálnice D 11. Dominantu města tvoří renesanční zámek, vystavěný na pravém břehu řeky Labe. Na malebném náměstí se nachází pomník s jezdeckou sochou českého krále Jiřího z Poděbrad od B. Schnircha z r. 1896 a morový sloup z r. 1714. Nedaleko náměstí leží světoznámé lázně se spoustou lázeňských penziónů, nádherné rozsáhlé parky s půvabnými zákoutími a množství romantických hospůdek. Poděbrady jsou snadno přístupné prakticky všemi dopravními prostředky, neboť leží na železniční i silniční trase z Prahy do Hradce Králové.

Území pro nové funkční využití, je lokalizováno, při pravém břehu majestátního toku řeky Labe a má cca trojúhelníkový tvar. Jihozápadní hranice pozemků přímo navazuje na cestu podél řeky, lemovanou stromořadím vzrostlých a mohutných stromů. Jihovýchodní hranici pozemků tvoří příjezdová cesta, která po cca 1000 m navazuje, přímo při výjezdu z Poděbrad na Hradec Králové. Severovýchodní hranici pozemků tvoří lužní zeleň se slepým ramenem řeky. Základem urbanistické koncepce zastavění pozemku je návrh středové, amébní, soukromé, dvousměrné areálové komunikace pro obsluhu devíti parcel o velikosti cca 4.000 až 5.000 m2. Navržená lokalizace vil po obvodě pozemku, s přístupem ze středu obytné lokality, včetně vhodně zvolené velikosti parcely, zaručuje účinné soukromí jednotlivých vil. Lokalita 9 vil je ve vztahu, k okolí uzavřeným prostorem recepcí, při vjezdu z obecní příjezdové cesty. Vnitřní obslužná komunikace, v šířce 7 m, má charakter obytné ulice s možností odstavení vozidel návštěvníků. Je navržená jako dvousměrná, po obvodě jsou navržena nová stromořadí a ve středu větší otočky, je řešena kultivovaná vodní plocha, s lekníny. Jednotlivé vily jsou usazeny na obytná plata, která jsou vyvýšena nad okolní rostlý terén. Obytná plata jsou nedílnou součástí obytného prostoru vily. Budou kultivována jednotlivými vlastníky vil, především přenosnou zelení. Návrh těchto plat je chápán jako oddělení od vlastní zahrady anglického typu a rovněž slouží jako základní protipovodňová ochrana jednotlivých objektů vil, které jsou svým vstupním podlažím osazeny mimo zátopovou oblast. Rovněž zvolený systém využití území, velké zahrady ve stylu přírodní krajiny a pouze dílčí části parcel s vysokou urbanizací, obytná plata, zachovávají přírodní charakter lužních luk a porostů kolem Labe.

Celková plocha pozemku, pro nový způsob využití, činí 49.295 m2.