Ulice T.G.Masaryka a související prostory Kladno

Název: Ulice T.G.Masaryka a související prostory „Kladno“

Místo: Kladno, T.G.Masaryka

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Městský úřad Kladno

Soutěž: 2016

Ulice T.G.Masaryka a související prostory „Kladno“

Na pěší zónu, „Kladenskou broadway“, je třeba se dívat jako na širší urbanistický celek historického území Kladna. Pokud má pěší zóna žít a má být korsem Kladeňáků, není konstruktivní se zaměřit na detaily, ale je třeba pěší zónu naplnit návrhem a realizací postupných dílčích priorit, které s centrem absorbují, vžijí se a budou Kladeňáky nutit k neřízeným a podvědomým návratům do tohoto prostoru pěšárny Kladna, ulice T.G.Masaryka. Celou „Kladenskou broadway“ řešit komplexně jako dvousměrnou pěší zónu pro chodce i cyklisty.

Územní trojúhelník ulic Pod zámkem, T.G.Masaryka a Průchozí, v současné době těžko překročitelné světelně řízené křižovatky, zklidnit návrhem kruhové křižovatky, spolu s návrhem vstupního objektu amébní kruhové věže, jako úvodního, revitalizovaného začátku pěší zóny. Návrh uvažuje s víceúčelovým objektem pojišťovacích společností, který nevyžaduje výraznou dopravní obsluhu a kam je možný pěší přístup a ze své funkční podstaty přitáhne obyvatele, kteří budou následně bloumat po pěší zóně směrem k Floriánskému náměstí a tak posedávat a popíjet kávu v prostoru „Kladenské broadway“.  Blok objektu BILLY mezi ulicemi Vašatova, Kleinerova, Tyršova a Váňova, asanovat a tento blok zastavět BYTOVÝM OBJEKTEM NA ÚROVNI POLOVINY 21. STOLETÍ. V prostoru Floriánského náměstí v návaznosti na nemovité kulturní památky, školské objekty, divadlo a areál zámku, vytvořit novou  „URBANISTICKOU FUNDAMENTÁLNÍ STOJINU KŘÍŽE“ s kratším výběhem „kříže“ do nově navržené pěší zóny ulice Floriánská, s bočními rameny „kříže“ do stávajících územně a prostorově upravených ramen Floriánského náměstí a s delším ramenem „kříže“ do nově navrženého asanovaného prostoru parkoviště, kde bude lokalizováno centrální „FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ MĚSTA“, včetně zapojení objektu stávající stodoly, jako potencionálního „ARTOVÉHO VÝSTAVNÍHO ČLÁNKU“ s příslušným galerijním aukčním prodejem. Východní konec pěší zóny převést bez přístupu jakékoli dopravy, přes jihozápadní roh náměstí Starosty Pavla s veřejnými objekty Komerční banky a Státního okresního archivu Kladno do nově navržené pěší zóny v ulici plk. Stříbrného, kolem bývalé židovské synagogy na nově navržený zklidněný pěší prostor Poštovního náměstí s návrhem „MISKOVITÉ KAŠNY-POŠTA“.

Trasa „Kladenské broadwaye“ v plošném a barevném návrhu dekonstruktivismu, bude umocněna návrhem průběžného pásu stromořadí od ulice Průchozí až po náměstí Starosty Pavla.  Výběr dřevin je určen listnatými stromy s nízkým finálním vzrůstem s možností tvarové modelace. V jednotlivých dílech jsou navrženy,míň rostoucí kultivar s barevnými efekty během vegetace – Javor babyka  v barevných efektech při květu bílá a zelená během vegetace a žluto-hnědo-červená při odpadu  Hrušeň Callerova. Trasa pěší zóny je dále prostorově zcelena návrhem jednotícího prvku „KUŽELE“ v různých velikostech poloměru v různém použití. Jedná se o mobilní kuželové lavičky a kuželové stolky.  „KUŽEL“ je pak promítnut i do tvaru návrhu osvětlení.  Horní osvětlení je doplněno návrhem spodního osvětlení zabudovaného v pěší rovině „Kladenské broadway“.