Staroměstská radnice Praha

Název: Staroměstská radnice Praha

Místo: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Hlavní město Praha

Soutěž: 1988

Staroměstská radnice Praha

Tato soutěž, na snad nejznámější poloze v Praze, je zatím poslední z již X pokusů předešlých, pokusů soutěžních či studijních. Účastníků bylo cca do 400 kolektivů.

Principem návrhu jsou tři zásady. Funkce, Prostor a Hmota. První je naplnění funkčnosti radnice jako celku, jako celku správního a representativního pro účely hlavního města Republiky. Druhou zásadou je návrh „veřejného kotle“ s terasami, pro shromažďování lidí, který přímo navazuje na historický prostor náměstí. Třetí, a toto je ta hlavní zásada, je návrh jednoduchých skleněných hmot, převážně šikmých, různě se protínajících, které svoji velikostí a tvarem navazují jednak na gotickou radniční věž a jednak uzavírají, prostor Staroměstského náměstí v jeden celek, přičemž z blízkých i dálkových pohledů dávají do prostoru náměstí vyniknout věži Staroměstské radnice a věžím barokního kostela Sv. Mikuláše. Z pohledu Pařížské gotická střecha radnice ztéká do země prosklenou šikminou návrhu jednoduché hmoty až do shromažďovacího prostoru pod úrovní náměstí. Z pohledu Železná prosklená hmota svoji horní linkou uzavírá prostor náměstí a svým prostorovým klidem dává vyniknout barokním věžím kostela Sv. Mikuláše. Z pohledu Celetná pak návrh jednoduchých šikmých hmot jednoznačně a nevtíravým způsobem ukazuje dobu dostavby náměstí, na kterém se prolínají všechny stavební historické slohy z průběhu minulých tisíciletí až po dnes.