Sportovní centrum Praha 8

Název: Sportovní centrum Praha 8

Místo: Praha 8 Kobylisy, U Školské zahrady

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Městská část Praha 8

Studie: 2015

Sportovní centrum Praha 8

Objekt navrhované hmoty tělocvičny, je řešen jako bárka vetknutá do sítě kruhových oblouků sítí. Jednoznačným výtvarným a nosným elementem jsou kruhové vazníky, skruže, o průměru 25 m. Vlastní hala je bárkou o rozměrech cca 25 x 35 x 10 m, která je vetknutá do nosné konstrukce vazníků. V úrovni haly jsou navrženy prostory pro posilovnu, nářaďovnu a kabinety cvičitelů. Klidný výtvarný element šedých vazníků je v kontrastu s návrhem barevných kruhů barvy „BENETON sport“ na šedém základě stěn bárky – haly.  Hala je navržena se sezením pro 150 diváků.

 Podlaží pod halou je určeno pro zázemí tělocvičny o rozměrech cca 15 x 30 x 3,5 m. Obvodové konstrukce jsou celoskleněné, ve kterých se odrážejí barevné „benetoňácké“ kruhy haly.

Vstupníúroveň slouží jako krytý centrální nástupní prostor a jako kryté otevřené stání 20 parkovacích míst, pro návštěvníky areálu.

Z komplexního nadzemního návrhu vyplývá minimalizace zemních prací a minimalizace základových konstrukcí. Obestavěný prostoru hmotou tělocvičny činí cca 10.350 m3.