Rodinná vila Noutonice

Název: Rodinná vila Noutonice

Místo: Praha – západ, Noutonice

Autor: Daniel Čermák, Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Projekt, Realizace: 2005 – 2007

Rodinná vila Noutonice

Návrh řeší novostavbu rodinné vily v Praze – západ, Noutonice. Parcela má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, s přístupem z jižní strany, v návaznosti na komunikaci Velké Přílepy – Okoř. Způsob zastavění je řešen v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Lichoceves – Noutonice z 12/2003. Obytné území je ze severní strany lemováno lokálním biokoridorem a z jižní strany lokálním biocentrem. Parcela je mírně svažitá k jihu. Zástavba je členěna na dvě hmoty. Hmotu garáže, přiléhající k hlavnímu vstupu na pozemek na jižní straně a vlastní objekt rodinné vily, umístěný v severní části parcely. Pozemek o rozloze jednoho hektaru je komplexně zahradnicky, výtvarně a sochařsky upraven a je oplocen kamennou zdí ze štípaného kamene s kamennou rozhlednou, kdy při dobré viditelnosti je možné pozorovat horu Říp.

Hlavní objekt je půdorysně i hmotově členitý, s centrální vyvýšenou částí, zastřešený systémem sedlových a valbových střech, doplněných vikýři a velkoplošným světlíkem v centrální části. Hmota objektu je jednopodlažní, bez podsklepení, která je členěna do dvou výškových úrovní, reagujících na sklon terénu. Terén je do vnitřní dispozice promítnut návrhem interiérových kompozičních prvků a zároveň se výrazně uplatňuje ve vnější architektuře. Základní členění objektu je rozděleno do třech částí. Východní křídlo je řešeno jako soukromá zóna s umístěním soukromých pokojů. Západní křídlo je řešeno jako společenské s umístěním kuchyně, jídelny a navazujícího interiérového bazénu. Centrální obytný prostor propojuje tato dvě křídla. Prostor je zvýrazněn řešením na dvou výškových úrovních a otevřeným krovem s vrchním prosvětlením. Centrální obytný prostor je funkčně navržen a členěn na tři základní prostory. Prostor oddychověspolečenský, který je realizován kolem centrálního prostorového krbu, s přímou návazností na vstup a kancelář majitele a na prostor společné jídelny. Prostor oddychověspolečenský, na horní úrovni, který navazuje na prostor kuchyně, slouží především pro autonomní relaxaci, s maximálním využitím mobilního domácího laserového kina. Střední část oddychově společenského prostoru je věnována kulečníku. Pro styk s okolím a ve vztahu k užití těchto tří základních obytných zón, je tento prostor vnitřně propojen s konstrukcí krovu a z míst střešní partie osvětlen přirozeným světlem formou střešního velkoplošného okna. Objekt garáží je v kontrastu s hlavním objektem řešen jako jednoduchá hmota s valbovou střechou. Zastavěná plocha obytného objektu činí cca 615 m2 a zastavěná plocha garáží činí cca 40 m2. Barevným odstínem fasády je okr. Otvory v obvodovém plášti jsou zvýrazněny šambránami z kamenného obkladu. Střešní krytina se sklonem 20° je skládaná z břidlicových šablon, v barvě tmavě šedé. Oplechování vikýřů, čel vikýřů, dešťové svody, doplňující klempířské výrobky a vnější parapety a jsou provedeny z mědi.