Revitalizace kasáren KARLÍN

Název: Revitalizace kasáren KARLÍN

Místo: Praha 8 – Křižíkova, Vítkova, Prvního pluku

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: A.D.O. PRAHA s.r.o.

Studie: 2022

Revitalizace kasáren KARLÍN

Do plochého obdélníkového dvora kasáren, bývalého „apelplatzu“, obehnaného strohou klasicistní architekturou kasáren, vrůstá oblý šestipodlažní „Květ lotosu“, který rozkvétá proti  plochým fasádám stávající pětipodlažní hmoty. Secese se vrací do Karollinenthalu. Nástupy do bytového květu z ulic Prvního pluku, Vítkova a Jirsíkova se protnou v konci ulice Jirsíkova a vyhřeznou do přízemních poloh nového kruhového náměstí v pokračování průchodem do bulváru Křižíkovy ulice. „KVĚT LOTOSU“ se skládá z jednotlivých lístků pater navzájem se překrývajících, s ústupovou tendencí objemu pater k narůstající výšce, kde poslední, šesté patro, se rozpíná do širokých zelených teras. „KVĚT LOTOSU“ není z horizontu ulic vnímán, ale je samostatným uměleckým dílem zasazeným do městské krajiny s respektem a s vůlí k harmonii k okolí. Parter, je pojat jako empírově klasicistní park s výraznými vodními prvky kašen a umělých vodních stěn stékajících z lístků květu.      

Parter je využit pro služby občanům Karlína, poliklinika, která Karlínu schází, mandl, prádelna, opravny základních spotřebičů, pekařství, řeznictví, wellness, atd. Patra  jsou využitelná malometrážními byty pro mladé začínající rodiny, v kombinaci vysokoškolským bydlením a ubytováním seniorů. Vše je v přímé vazbě na centrum města, karlínské bulváry, MHD Metro, Křižíkova x Florenc a hlavní prostor Karlína, karlínské náměstí s kostelem Sv. Cyrila a Metoděje.