Revitalizace Karlova náměstí

Název: Revitalizace Karlova náměstí

Místo: Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí

Autor: Matěj Parma, Milan Balůsek, Tomáš Rajtora, Miloš Grigorij Parma

Investor: Hlavní město Praha

Soutěž: 2008 – 1. ocenění, 1. místo veřejnosti

Revitalizace Karlova náměstí

Prostor Karlova náměstí je jedno z náměstí, které založil Karel IV. Neuspokojivý současný stav, automobilová doprava, provoz pěších MHD, zelené plochy parku a přístupy do objektů, se tu mezi sebou pletou a překážejí si.

Hlavním záměrem návrhu je především rehabilitace veřejného parku s maximálním vyloučením průjezdné automobilové dopravy. TJ.  průjezdy přes náměstí přemístit do tunelu a tím z prostoru náměstí vytvořit kompaktní zelené plíce města z bezkolizním provozem pěších a provozem městské hromadné dopravy. TJ. náměstí by přestalo sloužit dopravě, ale opět lidem.

Současné úzké pěší prostory před fasádami domů proměnit v pěší promenády, kde by došlo k jasnějšímu propojení veřejných funkcí parteru s parkem. Tyto prostory by pak zároveň složily pro pohodlné zásobování  přilehlých objektů a krátkodobé odstavení vozidel.