Rekreační objekt pro dvě rodiny

Název: Rekreační objekt pro dvě rodiny

Místo: Lhota pod Kůstrým, Nová ves – okres Strakonice

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Projekt, stavba: 2021 – 2023

Rekreační objekt pro dvě rodiny

Lokalita se nachází v malé vísce v podhůří Kašperských hor. Tvar pozemku má nepravidelný protáhlý tvar v ose východ-západ, který při severovýchodní hraně plynule navazuje na les. Objekt je situován při jeho severní hraně tak, aby místa rodinné rekreace směřovaly k jihu.

Architektura objektu vychází z kompilace objemových požadavků investora a s autorským výrazem návrhu stavby pro lokalitu v podhůří hor.

Navržený objekt je řešen jako podélný kompakt dvou čtvercových obytných hmot, spojených obdélníkovým společenským krčkem. Půdorysné obytné kvádry jsou zastřešeny plochami šikmých stanových střech. K obytným kvádrům, ze severní strany přimyká volně zastřešený prostor pro odstavení vozidel s nástupem. Jak obytné části, tak společenské prostory jsou k jižní straně plně otevřeny na zpevněné plochy oddychu, s přímou vazbou na retenční vodní plochu s možností koupání. Obytné kvádry jsou řešeny v přízemí jako společenské prostory a v patře pak pro odpočinek se čtyřmi pokoji. Dva bloky obytných kvádrů jsou propojeny středním krčkem určeným pro společenská setkání uživatelů s krbovou dominantou. Ze spojovacího krčku je přístupný suterén s technickým zázemím a fitnescentrem.

Zastavěná plocha je 490 m2. Z hlediska použitých materiálů je stavba navržena kombinovanou metodou zděných konstrukcí s monolitickými stropy, v kombinaci s dřevostavbou. Fasády přízemí tvoří kamenný obklad, fasády patra pak dřevěný. Interiér krčku tvoří dřevěný krov, který volně přechází do vnějšího prostoru odpočinkových teras.