Rekonstrukce střešního prostoru – Londýnská

Název: Rekonstrukce střešního prostoru – Londýnská

Místo: Praha 2 – Vinohrady, Londýnská

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Studie: 2001 – 2002

Rekonstrukce střešního prostoru – Londýnská

Stávající objekt byl postavený v závěru 19.století v rámci blokové zástavby Vinohrad a prošel 2 základními úpravami. Zrušením kordonové římsy a provedení nástavby o 1 podlaží a tzv. modernizací bytového fondu v letech 1985 až 87, výměna oken a dveří za „panelákový“ styl. Oba tyto zásahy objektu v zásadě uškodily než pomohly.

Vlastní objekt je svojí výškou v kontextu s objekty v celé Londýnské ulici včetně přilehlých ulicích. Návrh řeší dvou až třípatrovou vestavbu s nástavbou, komplexní úpravou sklonu střechy odpovídající době výstavby původního objektu, obnovu kordonové římsy do ulice Londýnská a realizaci nízkých a subtilních obloukových vikýřů pohledově korespondujících s rastrem oken stávající fasády. Ve dvorním traktu je navržena terasa zastřešená pultovým vikýřem.