Rekonstrukce rodinného domu Hostavice

Název: Rekonstrukce rodinného domu „Hostavice“

Místo: Praha 14 – Hostavice, Novozámecká

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Projekt, Realizace: 2011 – 2013

Rekonstrukce rodinného domu „Hostavice“

Pozemek má tvar protáhlého obdélníka, kdy kratší stranou se přimyká k příjezdové komunikaci Novozámecká. Pozemek se mírně ve své delší ose svažuje k jihu. Rekonstruovaný objekt je součástí dvojdomu z období výstavby cca 1933. Tyto právně samostatné nemovitosti byly v průběhu let různým, mnohdy velice necitlivým způsobem rekonstruovány či měněny vestavbami a přístavbami. Rekonstrukce komplexně slaďuje funkci a dispozici s výrazem objektu navenek. Z hlediska urbanistického, rekonstrukcí nedochází k porušení základních systémů v území. Architektonické řešení vychází ze snahy autora a investora na vytvoření odpovídajícího stylu soudobého bydlení. Základem pro realizaci bylo vytvoření symbiózy hmoty s výtvarným názorem architekta a pocitů a přání klienta. Objekt je svými okenními frontami orientován na jih a sever se štítem na západ. Z východu je štítovou stěnou napojen na sousední objekt. Objekt je dvoupatrový se sedlovou střechou a částečně podsklepen. Je provedena celková rekonstrukce objektu, změna dispozic, úplná vestavba do půdního prostoru se změnou tvaru střechy na dva půlkruhové segmenty, včetně nového uspořádání oken. Komplexní přestavba řeší hmotu jako dvougenerační rodinný dům s novou patrovou terasou a se samostatným přístupem z patra na zahradu. Užitná plocha rodinného domu činí cca 255 m2.

Fasády jsou řešeny ve třech barevných módech a ve dvou odstupujících úrovní. Barevnost objektu je řešena jako střídmá kombinace šedých a šedobéžových odstínů omítek. Střecha je provedena z aluminiového plechu v antracitové úpravě a veškeré okenní a jiné otvory na fasádě jsou provedeny v povrchové úpravě kaštanová hněď. Balkony, terasy a ostatní vystupující prvky z fasády jsou provedeny ze žárově pokovených konstrukcí, které jsou zavěšeny a přivěšeny k objektu. Pokrytí podlah balkonů a teras je provedeno z umělého dřevěného prvku v barvě kaštanová hněď. Systém okenních otvorů a francouzských oken řeší stavba koncepcí ploch fasád v korespondenci, jak s hmotou objektu, tak s okolím. Návrh dělení ploch na plné plochy a na plochy prosklené, je proveden tak, že vy výsledku došlo k symbióze v členění ploch. Konstrukce nového krovu je dřevěná segmentového obloukového tvaru. Krokve jsou z obloukových lepených dřevěných nosníků, které uloženy na obvodové stěny a na hřebenový „Vierendelův“ nosník.