Rekonstrukce Nerudova

Název: Rekonstrukce „Nerudova“

Místo: Praha 1 –  Staré Město, Nerudova

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Projekt, Realizace: 2007 – 2020

Rekonstrukce „Nerudova“

Účelem postupné rekonstrukce objektu včetně zastřešení dílčí části vnitřního dvora, byly jednak variantní návrhy dispozičních a stavebních úprav objektu a tím docílit vhodnějšího a normotvornějšího způsobu využití stávajících bytových ploch a návrh zastřešení směřující ke zlepšení provozu restauračního zařízení v přízemí objektu v jeho zadní části s ohledem na povětrnostní vlivy a odhlučnění sousední nemovitosti.

Půdorysná plocha bytů se nemění, pouze dochází k přerozdělení stávajících bytů na byty menšího charakteru. Prosklené zastřešení dvora je stavbou trvalou, kterou, díky návrhu architekta a na základě požadavků památkářů, lze v případě potřeby kdykoli odstranit během cca 24 hodin. Konstrukce je typizovaný strojírenský výrobek z ocelových profilů s protikorozním barevným nástřikem. Skleněné výplně i nosné prvky jsou konstruovány pro příslušný tepelný odpor. Pro umístění stavby jsou do podlahy dvora pod dlažbu instalovány ocelové trny, do kterých je ukotvena čelní otvíravá stěna. Tato stěna se zároveň v horní úrovni pohybuje v závěsu, který je ukotven do nosníku přišroubovaného do nosníku pavlače. Celá konstrukce je zavětrována příčníkem, a to pouze z důvodu zamezení chvění při jejím otvírání, kdy je možné stropní část ze dvou třetin odsunout pod zbývající třetinu a tím v letních měsících prakticky ponechat otevřený prostor. V zimních měsících pak zachovávat příslušnou tepelnou pohodu prostředí. Skleněné stropní prvky jsou již z výroby opatřeny bezpečnostní folií proti destrukci tak, aby při případném rozbití nedošlo k ohrožení osob, nacházejících se pod konstrukcí, a to i v případě požáru.