Rekonstrukce kina Česká Kamenice

Název: Rekonstrukce kina Česká Kamenice

Místo: Město Česká Kamenice, Palackého ulice

Autor: Miloš Grigorij Parma, Zoltán Burkuš

Investor: Město Česká Kamenice

Soutěž: 2019

Rekonstrukce kina Česká Kamenice

Revitalizací objektu a jeho bezprostředního okolí je vytvořit prostory pro „SPOLEČENSKÝ DŮM“ s multifunkčním využitím. Kino, Divadlo, Auditorium školy a obce, Taneční sál, Multifunkční prostory dílčího sálového využití. Otevřením sálu prosklenou stěnou do nově architektonizovaného exteriéru formou nepravidelné arény s kašnou a výtvarnými prvky, vytvořit přímé propojení s navrženou veřejnou arénou. Návrh maximalizuje původní historickou krásu objektu. Návrh vrací a doplňuje maximální variabilitu využitelnosti vnitřních i vnějších prostorů se samostatnými vstupy. Návrh řeší samostatnou funkci multifunkčního sálu – divadlo, kino, auditorium pro obecní a školní využití, taneční provoz, multifunkční presentační provoz, semináře, výuka, fitness. Sál je prosklenou stěnou propojen s venkovní arénou při ulici Tovární. Samostatná funkce předsálí – shromáždění, celodenní odpočinek, kavárna, knihovna, sociální zařízení celku, samostatná funkce multifunkční variability sálu, samostatná funkce divadelního provozu – zázemí herců, skladů kulis a samostatná funkce bloku bydlení, provozně a dispozičně vytvářejí čtyři vnitřní a jeden vnější blok, které jsou navzájem propojitelné – kompaktabilní.  

Urbanistickoarchitektonické řešení vychází z předpokladu úplného zjednosměrnění a vzniku pěších zón ulic Palackého, v úseku Pražská – Lipová a ulice Tovární. Lichoběžníkový prostor při ulici Tovární je navržen jako venkovní aréna s přímou vazbou na multifunkční sál. Aréna slouží k posezení a oddechu především žáků a studentů. Je doplněna symbolem života – Vodnímprvkem, kašnou. Přístup k divadelnímu zázemí je z Tovární.        

Stavebně-technická stránka rekonstrukce objektu je založena na minimalizaci zásahů do konstrukčních částí objektu a maximálního zachování vnitřních dělících konstrukcí. Hlavním stavebním zásahem je zrušení šikmé podlahy sálu, navrácení do původního stavu, a návrh skleněné stěny v podélné západní straně sálu. Přístavba zázemí divadla bude nahrazena novoudvoupatrovou částí. Energetická náročnost budovy, po technických úpravách objektu, by neměla překročit hodnotu celkem 0,5 W/m2 K. Na západní část střechy sálu je možné instalovat solární termický systém.

Tvarovým a objemovým zásahem je vikýř v mansardě střechy do Palackého, úprava oken ve fasádě schodišťového bloku, skleněná stěna sálu a nový přístavek sálu s obloukovitým zastřešením.  SUTERÉN – rozsahem, dispozičně a využitím je ponechán původnímu využití.  PŘÍZEMÍ – je děleno na 4 celky. V celku předsálí je do obnoveného otvoru navržena, jako symbol oblasti, secesní prosklená stěna. Dále je prostor využit bufetem s knihovnou a návrhem kapacitní šatny a sociálního zázemí. Celek multifunkčního sálu má variabilní využití: kino a divadlo 200 osob, auditorium 325 osob, tanec 150 osob, multifunkční prostory (2 jednotky) semináře, výuka, cvičení, které dělí sál spuštěním stěn z prostoru stropu. Celek zázemí divadla obsahuje prostory skladu a stavby kulis, zázemí herců. Celek vstupu do bytové části. PATRO – stávající objem je rozšířen o bydlení v místě promítací kabiny. Dispoziční úpravy bytů splňují současný komfort bydlení.