Rekonstrukce jídelního bloku Spolchemie

Název: Rekonstrukce jídelního bloku „Spolchemie“

Místo: Ústí nad Labem, Revoluční, areál Spolchemie

Autor: Miloš Grigorij Parma, Ondřej Parma, Maxmilián Schmidt

Investor: Spolchemie a.s.

Projekt, Realizace: 2000 – 2001

Rekonstrukce jídelního bloku „Spolchemie“

Rekonstruovaný objekt jídelny je lokalizován na hraně areálu Spolchemie a.s., cca 90 m severně od hlavní správní budovy, cca 45 m od ulice U chemičky. Objekt tvoří cca půdorysný čtverec o velikosti cca 37×40 m s přístavkem o velikosti cca 20×15 m. Vlastní jídelna s varnou a zázemím má dvě nadzemní podlaží, kde 2.NP je konzolovitě vyloženo nad 1.NP o cca 2,5 a 1,5 m. Objekt je v části půdorysu podsklepený. Přístavek je jednopodlažní.

Účelem rekonstrukce bylo vytvoření moderního systému stravování v odpovídajícím hygienickém a estetickém prostředí jak pro zaměstnance Spolchemie, tak jako veřejná služba pro pasanty, v kapacitě cca 1.500 jídel/den.

Technologie přípravy jídel vychází z principu regenerace dovážené stravy v široké škále výběru jídel teplé a studené kuchyně. Tato změna technologie stravování jednak umožní zvýšit počty vydávaných jídel a jejich větší druhovost, a jednak umožní přesunutí celku stravovacího bloku do jednoho podlaží a tím vyčlenění převážné části půdorysu přízemí, efektivnější účely vlastníka objektu.

Rekonstrukce objektu jídelny, se dotýká vnitřních dispozičních a interiérových úprav včetně komplexní rekonstrukce a návrhu vnitřních zařízení TZB a nové dodávky gastrotechnologie a nového interiérového vybavení jídelny zaměstnanců. Jediným zásahem do vnějšího vzhledu objektu je úprava vstupu strávníků, kde vstupní partie novým uspořádáním výrazně posiluje estetiku hmoty objektu.

Vstup strávníků je částečně řešen jako bezbariérový s oddělením vstupu do rekonstruované stravovací části a do části v současné době užívané jako bufet. Rekonstrukce tohoto prostoru se týká výměny vstupní prosklené stěny   s využitím loga investora – SPOLCHEMIE a.s. Interiérové úpravy vstupní haly se schodištěm do patra jídelny a novým vybavením sociálního zázemí strávníků jsou z 80% dispozičně přeřešeny tak, aby vyhovovaly nově navržené gastrotechnologii a výrazně umožnily zvýšit úroveň stravování jako komplexu, při zachování všech hygienických požadavků a osobní pohody strávníků.

Základní původní prvky dílčích částí interiéru ze 70 let, jako jsou vnitřní interiérová schodiště se zábradlím ap., jsou architektem ponechána a jsou pouze revitalizována. Barevné řešení podlah vychází z hravosti různých barevných bloků, které se skládají v křivkách vedle sebe. Užitná plocha všech podlaží pro rekonstrukce celkem činí 2.215 m2. Obestavěný prostor všech podlaží pro rekonstrukci celkem činí 13.300 m3. Počet míst u stolu činí 256 židlí. Maximální kapacita přípravy jídel 1.500 porcí/den.