Rekonstrukce hlavní síně Vrchního soudu Praha

Název: Rekonstrukce hlavní síně Vrchního soudu Praha

Místo: Praha  4 – Nusle, náměstí Hrdinů

Autor: Miloš Grigorij Parma, Ivan Ladyš

Investor: Vrchní soud Praha

Projekt, Realizace: 2004

Rekonstrukce hlavní síně Vrchního soudu Praha

Z výsledků akustických měření ve Velké porotní síni Vrchního soudu v Praze, jednoznačně vyplývá, že v prostoru síně nejsou odpovídající akustické podmínky pro kvalitní přednes řeči. V síni je malá zvuková pohltivost, která je příčinou dlouhé doby dozvuku a nízké srozumitelnosti řeči. Po komplexním akustickém měření byly   provedeny komplexní akustické úpravy k vyřešení poslechových podmínek v síni. Po architekta na instalaci akustického širokopásmového obkladu stěn a položení koberce, se v síni zvýšila celková zvuková pohltivost se zkrácením doby dozvuku na odpovídající úroveň. Navrženými interiérovými akustickými úpravami, v korespondenci s instalací elektroakustického ozvučovacího zařízení, bylo dosaženo odpovídající vyzařované akustické energie poslechovým podmínkám v síni. Návrh rozmístění akustických obkladů a konstrukcí byl konzultován s Národním památkovým ústavem v Praze s kladnými závěry, z kterých vyplynulo zachování plastičnosti stěnových prvků a stávající barevnosti stěn interiéru. Na základě požadavku orgánu památkové péče bylo nutné provést obklad deskami ECOPHOM Master Alpha C s maximálně potlačeným rastrem a s povrchem imitujícím omítku stěny. Koberec byl proveden jako zátěžový s vyšším vlasem. Veškeré plochy, které jsou provedeny akustickým obkladem, jsou zabarveny do okru, pouze podokenní parapetní pás je v barvě bílé. Technicky a interiérově jsou akustické obklady provedeny tak, že jejich instalace neporušila a prostorově neovlivnila systém stávající profilace a plasticity stěn. Veškeré nástěnné prvky, hodiny, osvětlovací tělesa, jsou instalovány na nové akustické obklady. Komplexní vybavení interiéru bylo provedeno rekonstrukcí stávajícího.