Rekonstrukce domů Jablonec

Název: Rekonstrukce domů „Jablonec“

Místo: Jablonec nad Nisou

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: INOR spol. s r.o.

Projekt, Realizace: 1993 – 1995

Rekonstrukce domů „Jablonec“

Lokalita dvou vybydlených bytových objektů určená pro rekonstrukci je lokalizována v terénní terase nad svahem navazujícím na les. Na terase jsou situovány dva objekty, dvě rozdílné hmoty. Nástupní hmota je tvořena pásovým hranolem  se sedlovou střechou s vikýři a dvěma vstupy, s dvěmi schodišťovými sekcemi. Vzdálenější hmotu tvoří nepravidelná krychle se stanovou střechou s podélnými vikýři.

Architekt řešil účelné využití stávajících vnitřních prostor, určených klientem pro bytové využití, návrh nových okenních výplní, návrh nových vikýřů, zábradlí, komplexní barevné řešení hmot a návrh nových řadových garáží zapuštěných pod svah lesa. Oba dva objekty mají zvýšená přízemí, která jsou vyzděna z lomového kamene. Červenohnědý dvojdům má tři obytná patra plus obytné podkroví. Žlutozelená krychle má dvě obytná patra plus obytné podkroví.