Rekonstrukce České národní banky

Název: Rekonstrukce České národní banky

Místo: Praha 1 – Nové Město, Na Příkopě

Autor: Miloš Grigorij Parma, Jiří Danda, Michal Vondra

Investor: Česká národní banka

Průzkumy, Projekt: 1997 – 2001

Rekonstrukce České národní banky

Součástí komplexu objektů na území Prahy 2, vymezeném hranou Slovanského domu,  bulvárem Na Příkopě s přímou vazbou na náměstí Republiky, Senovážnou ulicí a prostorem Senovážného náměstí  jsou především objekt bývalé Plodinové burzy od Bohuslava Hybšmana a bývalý objekt Živnostenské banky od Františka Roitha. V rámci rekonstrukce tohoto komplexu byly klientovi, České národní bance, poskytnuty následující služby. Komplexní stavební zaměření. Provedení komplexního průzkumu všech sítí technické infrastruktury včetně jejich zaměření. Provedení komplexního stavebně technického průzkumu. Provedení komplexního stavebně historického průzkumu. Variantní provedení komplexního ekonomického vyhodnocení plánované rekonstrukce. Variantní studijní návrhy na plánované využití všech prostor komplexu pro účely České národní banky. Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně  jeho vydání s nabytím právní moci.

Úloha autorského kolektivu byla velice náročná vzhledem k praktické neexistenci stávající dokumentace, objemové a funkční náročnosti rekonstruovaného komplexu a termínových nároků klienta. Autorský kolektiv, včetně množství spolupracujících osob a odborných institucí, včetně fakult Českého vysokého učení technického, se se splněním úkolu ve formě získání pravomocného územního rozhodnutí a přípravy pro další dílčí projektovou činnost,  zhostil na výbornou.