Rekonstrukce areálu Emauzy

Název: Rekonstrukce areálu „Emauzy“

Místo: Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská

Autor: Miloš Grigorij Parma, Zoltán Burkuš, Miroslav Dvořáček, Josef Šmejkal

Investor: Opatství Emauzy

Zaměření, Projekt, Realizace: 2000 – 2017

Rekonstrukce areálu „Emauzy“

Areál kláštera Na Slovanech – Emauzy, je významnou kulturní památkou a spadá pod benediktinské Opatství panny Marie a sv. Jeronýma v Praze Emauzích. Klášter byl založen v listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV, Lucemburským.

V roce 2003 byla dokončena porevoluční rekonstrukce kostela dle projektu A.D.O.

Následně byly provedeny dílčí stavebně architektonické úpravy, které komplexně vylepšovaly užívání objektu. V rámci další přípravy postupné rehabilitace areálu, bylo provedeno komplexní zaměření objektů.