Rehabilitace kostela Starkoč

Název: Rehabilitace kostela Starkoč

Místo: obec Starkoč, Kutná Hora

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: OÚ Starkoč, Spolek pro záchranu kostela ve Starkoči

Studie, podklady: 2007 – 2020

Rehabilitace kostela Starkoč

Obec Starkoč se nachází 5,5 km západně od Ronova nad Doubravou, 9 km severovýchodně od Čáslavi a 15 km od správního centra Kutná Hora.

Ve 14. a 15. století na místě Starkoče bylo vladycké sídlo. Kolem roku 1534 byl v majetku Sudů z Renče. Filiální KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE se připomíná jako farní od roku 1352. V 16. století zde byla fara utraktivistická, kolem roku 1650 obnovena fara katolická, která byla roku 1717 přenesena do Zbyslavi.

Původně dřevěný kostel byl barokně přestavěn roku 1738 -1747, pravděpodobně K. I. Dientzenhoferem ve slohu copovém obyčejném. Opraven v letech1876 ,1898,1936 až 1938.  Z dalších oprav je možné jmenovat 1988 až 1989 opravu střechy věže. V letech 2006 až 2008 byl proveden nový krov, včetně komplexní opravy střechy položením beternitové krytiny.  Z hlediska architektonického se jedná o jednolodní půdorys se zaoblenými nárožími, s pravoúhle zakončeným presbytářem, obdélníkovou sakristií po severní straně a s hlavní hranolovou věží v hlavním průčelí. Fasády jsou členěny lizénovými rámci, okna a portál rámovány jednoduchými šambránami. Ve věži je zvon o průměru 98 cm, výšky 76 cm, který byl ulit 1476 Ondřejem Ptáčkem ve zvonařské dílně v Kutné Hoře.

Byly provedeny průzkumy stavebně historické a stavebně technické, bylo provedeno kompletní zaměřeni a zpracován posudek pro osazení oken kostela. V současné době je zpracováván projekt rehabilitace objektu a jeho okolí.