Pražský okruh – stavba 514

Název: Pražský okruh –  stavba 514

Místo: Praha – Radotín –  Lahovice – Komořany

Autor: Miloš Grigorij Parma, Matěj Parma, Jiří Lebeda

Investor: Hlavní město Praha

Studie, Projekt: 1998 – 2000

Pražský okruh – stavba 514

V hlavním městě Praze proběhl v posledních letech prudký nárůst automobilové dopravy a rovněž dopravní výkony na pražské komunikační síti výrazně vzrosty.  Nedílnou součástí této komunikační sítě je spolu s městským okruhem a radiálními komunikacemi silniční okruh. Trasa silničního okruhu byla v úseku Slivenec – Lahovice z územních hledisek velice konfliktní. Z uvedeného důvodu byla prověřována v mnoha variantách. Silniční okruh má v konečné podobě základního komunikačního systému hl. m. Prahy svojí výraznou funkci.

Pro prověření trasy okruhu přes údolní nivu Lahovic a Slivence, byl zpracován zákres do skutečného terénu a zpracovány hmotové, tvarové a barevné varianty výdechových objektů VZT z provozu navazujících tunelů.