Panský statek Troja

Název: Panský statek „Troja“

Místo: Praha 7 – Troja, Pod Havránkou

Autor: Daniel Čermák, Miloš Grigorij Parma, Matěj Parma, Ondřej Parma

Investor: TSB PRAHA s.r.o.

Studie: 2006

Panský statek „Troja“

Řešené území je součástí bytové oblasti Troje v údolní nivě Vltavy. Je situováno na západní hraně území vymezeném ulicemi Pod Havránkou, Trojská a Povltavská. Svoji hranou pak přímo navazuje na zámecký park Trojského barokního zámku.

Návrh zástavby vysoce urbanizuje území rozevlátými půdorysnými stopami objektů. Od hranatých půdorysů až po amébní tvary. Parter obytného celku je navržen jako vysoce kultivovaný prostor zeleně s kombinací vodních ploch. Zvolená výška zástavby je tři až čtyřpodlažní s většinou oblým zastřešením, reminiscence na barokní tvary Trojského zámku.

Od návrhu studie uběhl čas cca 15 let a snad teprve nyní se začíná území kultivovat nějakou zástavbou, která tuto část cenného městského prostoru zušlechtí.