Obytný soubor Řiťka

Název: Obytný soubor „Řiťka“

Místo: Praha západ – Řiťka, Všenorská

Autor: Miloš Grigorij Parma, Daniel Čermák, Jiří Danda

Investor: Soukromá osoba

Studie: 2007

Obytný soubor „Řiťka“

Zadáním klienta bylo, na daném pozemku navrhnout blok bytové řadové, nízkopodlažní zástavby. Autory byly vyhotoveny dvě základní varianty. Varianta situačně a půdorysně rozevlátá a varianta střízlivější, řadová.

Varianta rozevlátá řeší různě půdorysně tvarované shluky dvou až třípodlažních rodinných domů s maximální zastavěností pozemku a s minimalizací soukromých zahrádek. Tvarově jsou dílčí domy navrženy s terasami s překryvem šikmých volných nosníků. Územní řešení je doplněno kruhovým objektem nebytového využití, například klub, mateřská školka a.p. Varianta je z hlediska využití, kapacitnější. Varianta střízlivá zástavbu rodinnými domy situuje svým čelem ke komunikaci, vytváří jasný předěl mezi obecní a soukromou polohou a dává větší prostor pro zahrádky domů.