Obnova kulturního domu Vodňany

Název: Obnova kulturního domu „Vodňany“

Místo: Vodňany

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Městský úřad Vodňany

Soutěž: 2012

Obnova kulturního domu „Vodňany“

Lokalita kulturního centra leží v průsečíku pěších tras mezi historií Vodňan, kapacitním sídlištním bydlením, vlakové a autobusové stanice. Tohoto urbanistického fenoménu návrh plně koncepčně a provozně využívá, včetně návrhu splynutí se zelení stávajících Zeyerových sadů. Stávající kulturní dům ve Vodňanech je omšelá stavba akce Z v základním stavebním systému MS 71, tak jak se v 70 letech všeobecně stavěly jak kulturní a sportovní, tak průmyslové stavby, včetně stanice Metra Kačerov v Praze. Po hluboké a zralé úvaze je navrženo stávající objekt kulturního domu odstranit!

Nová stavba, přejmenovaná na KULTURNÍ CENTRUM VODŇANY, musí být v sedmitisícových Vodňanech s privilegiemi Jana Lucemburského a v dostupnosti Českých Budějovic, Husince a Temelína stavbou neomšelou a z hlediska kulturní náplně a provozu jasnou s oprávněným předpokladem dobrého života v širokém okolí. Na ploše stávajícího „Kulturního domu“ je navržen třípodlažní objekt z kruhových segmentům se středním proskleným kuželem místní rozhledny přístupným z terénu jižních teras. Základem je centrální prostor ARÉNY –  BLACKBOXu s návrhem variabilního operativního uspořádání vnitřního prostoru prostřednictvím hydraulických výsuvů a zapuštění. KINO – DIVADLO – KONFERENCE – PŘEDNÁŠKY – VÝUKA – KONCERT – TANEC a to s monumentálním tradičním nástupem od hradeb historického města.      Na prostor ARÉNY dispozičně a provozně navazují celky knihoven, klubové spolkové činnosti, zkušebny vodňanských kapel, mateřského centra, odpolední družiny, kavárny a samostatného kinosálku, včetně obloukovitého pásového výstavního prostoru, který je zároveň určen pro promenádu návštěvníků centra.

Návrh „ARÉNY – KULTURNÍHO CENTRA“ půdorysně a tvarově vychází z reminiscence původní pevnostní opory královské moci na jihočesku (České Budějovice, Písek, Vodňany) – kruhový urbanistický subjekt obehnaný hradbami s vodním příkopem. Kruhové dispoziční uspořádání, obvodové zdi z kamenných gabiónů , při hlavním vstupu vodní plocha (vodní příkop), prosklená věžička (pozorovatelna), jsou artefakty připomínající výraz ochrany pevnostního města – bastionu Vodňan. Nemůžeme a ani nechceme návrhem kužele pozorovatelny konkurovat věži děkanského kostela na náměstí. Chceme pouze spojit možnost přírodního prosvětlení interiéru ARENY, s možností „dětské vyhlídky“ na vláčky v železniční stanici a na dochované hradby města mezi stromy parku Zeyerových sadů.