Nové město Šen-jang

Název: Nové město „Šen-jang“

Místo: Šen-Jang – Čína

Autor: Miloš Grigorij Parma, Ivan Anděra, Jiří Danda, Daniel Čermák

Investor: CONINVEST a.s.

Studie: 2003

Nové město „Šen-jang“

Osu řešené oblasti tvoří severojižní dálnice od mostu Gongnong. Severní, západní a východní hranici tvoří řeka Hunhe. Jižní hranici „Českého města“ tvoří východozápadní ulice návazující na jižní ukončení mostu Gongnong. Klíčové problémy daného velkého rozsahu rozvoje na „zelené louce“ jsou představovány částečně řešením náměstí s výškovými dominantami a částečně řešením diverzity a variability blokového bydlení, které pokrývá hlavní část územního členění oblasti návrh. Bloky budov jsou řešeny jako bydlení tvořené domy individuálního charakteru, s jednotným půdorysem a variabilním panoramatem. Navrhujeme individuální řešení každého „superbloku“ artikulací do menších bloků různých architektonických konceptů, využívající „národní“ prvky českého historického prostředí jako symbolické „znaky“ jednotlivých bloků, například Arkády, Štíty, Fasádní motivy, z různých historických období, blok s regulací úrovně „Praha“, šikmé střechy, jemné architektonické prvky. Řešená oblast je rozdělena na číslované bloky. Ve směru východ-západ vede místní městská nákupní ulice lemovaná občanskými zařízeními v jednotlivých domech nebo podstavcích polyfunkčních budov s byty v horních patrech. Nábřeží je věnováno parku zeleně a nízkopodlažnímu bydlení ve vilách. Kolem navrhovaného náměstí jsou umístěny výškové dominantní budovy s navrženou výškou až 130 m. Průměrná úroveň bydlení je 8 až 15 pater ve společných blocích, 15 až 30 pater ve středních blocích. Základní parametry území jsou. Plocha řešeného území cca 1,82 km2. Plocha pro zastavění 286.000 m2. Procento zastavění 16%. Celková užitná plocha 2.737.000 m2. Celkový počet obyvatel 91.000. Celkový počet garážovacích míst 91.000.