Nová zástavba Sluštice

Název: Nová zástavba „Sluštice“

Místo: Praha východ – Sluštice

Autor: Miloš Grigorij Parma, Jiří Danda, Daniel Čermák

Investor: ODIN INVESTMENT a.s.

Studie: 2006

Nová zástavba „Sluštice“

Předmětem urbanistického a hmotového návrhu zástavby dílčí části území Sluštic, bylo vytvoření regulačního plánu, s komplexním řešením všech regulativů území, koncepce technické vybavenosti navržené zástavby a především pak hmotové uspořádání lokality.

Obec Sluštice má celkovou výměru cca 400 ha s počtem cca 300 obyvatel a nachází se v okrese Praha – východ. Návrhem urbanizace území s rozšířeným územím pro rozvoj nízko a středněpodlažního bydlení, včetně základní občanské vybavenosti a včetně návrhu kostela, bylo dosaženo komplexní symbiózy v zastavitelnosti území, s návrhem všech příslušných doprovodných funkcí.  Byl vytvořen ucelený územní celek, který je schopen samostatně fungovat a tedy samostatně žít.