Nová budova Magistrátu Liberec

Název: Nová budova Magistrátu Liberec

Místo: Liberec

Autor: Miloš Grigorij Parma, Daniel Čermák

Investor: Městský úřad Liberec

Soutěž: 1999

Nová budova Magistrátu Liberec

Magistrát města Liberce ve svých dobrých chvilkách vypsal soutěž na svoji novou budovu. Zúčastnili jsme se s rozvahou a odvahou, ale nezvítězil nikdo.

Na složitě výškově formovaném pozemku s prostorovými omezeními, jsme splnili náročný funkční obsah návrhem šestipodlažního kompaktu s hlavními fasádami orientovanými do zhlaví veřejného prostoru a se zásobovacím dvorem ve vnitrobloku. Principem návrhu byl lichoběžníkový strohý kvádr, kde v užší hraně, která míří do veřejného prostoru města, jsou zakomponovány dva prosklené válce vertikálního propojení objektem. Jeden je hmotově přiznán po celé vertikalitě hmoty a druhý se   pak, čtyři uskočená podlaží od terénu, komplexně zavrtává do lichoběžníkové hmoty. Oba dva válce ve své střešní partii jsou tvarově přiznány jako prosklené kužele, které, především v noci mají sloužit jako orientační body magistrátu města. Nad jednou částí klidné lichoběžníkové hmoty je střešní partie rozšířena o prostor sněmovního sálu s výraznou prosklenou galerií. Objekt je kolem svého půdorysu do veřejného prostoru ve fasádě horizontálně členěn pravidelnými barevnými pásy bez ohledu na výšky podlaží, které jsou přerušovány navrženými pásy stejných oken.