Negrelliho viadukt rekonstrukce

Název: „Negrelliho viadukt“ rekonstrukce

Místo: Praha 8 – Karlín

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Železniční stavitelství a.s.

Studie: 1991

„Negrelliho viadukt“ rekonstrukce

Železniční stavitelství, jako jediná firma po sametové revoluci, mělo na starosti komplexní projektové a dodavatelské zajištění drážního spodku i vršku v Československé republice. V rámci uvažované opravy železničního spodku, rozšíření kolejového svršku, tím uvedení železničního provozu přes Negrelliho viadukt na normovou úroveň, byla vyvolána diskuze, co s prostorami viaduktu v jeho obloucích. Jak je účelně využít, jak odstranit bariéry průchodů v zastavěných obloucích.  Z toho vznikla blahodárná myšlenka variantní studie nové využitelnosti oblouků a jeho navazujícího okolí.

Z urbanistického pohledu Negrelliho viadukt s délkou 1120 m, s 87 kamennými oblouky dokončený v roce 1849, dovytváří liniový prostorový předěl stávající blokové zástavby Karlína. Zástavba obepíná hmotu viaduktu v různém přiblížení fasád. Uliční koridor kolem obou stran viaduktu byl chápán jako prostor periferní, odpadní, což neodpovídalo novým pohledům na funkci městského parteru. Z těchto důvodů, při zachování dopravní funkce, architektonický návrh zbavuje vlastní stavbu v obloucích od nefunkčních vestaveb, přístaveb a nástaveb a uliční prostor, v přímé vazbě na činžovní bloky, rehabilituje na nový koridor, na promenádní oblast, jako pěší spojnici zelené městské oázy vrchu Vítkov, přes zelené nábřeží vltavského břehu Karlína s přírodní zelení ostrova Štvanice. Myšlenka promenády je potržena návrhem lipové (akátové) aleje, která do prostoru klasicizujícího půdorysu Karlína má vrátit zeleň, která byla dříve prakticky ve všech ulicích Karlína jeho nedílnou součástí.

Výtvarně a architektonicky bylo navrženo nové funkční využití prostoru kleneb oblouků a jeho okolí, dle specifiky parteru každé části viaduktu, dle potřeb městské části Karlína, dle vazeb na stávající bloky zástavby a dle kreativity architekta návrhu.

Funkčně byla linie viaduktu, 87 oblouků, architektem rozčleněna na sedm úseků. V prostoru Ústředního autobusového nádraží Florenc bylo uvažováno s využitím pro provoz autobusového nádraží. Prostor Žižkov – ulice 1.pluku byl navržen pro účely tržiště zeleniny a ryb. Úsek mezi ulicí 1.pluku a Křižíkovou ulicí, v přímé vazbě na území centra oblasti Těšnova, varieté Karlín, byl určen jako oblouky jednotlivých pivnic se zastoupením dílčích pivovarů, jako obecná ochutnávka piv. Úsek mezi ulicemi Křižíkova a Sokolovská byl navržen pro dílny a ateliéry uměleckých a výtvarných řemesel s přímou vazbou na rozšířený prostor parteru v okolí.  Úsek mezi ulicemi Sokolovská a Pobřežní, v přímé vazbě na areál hotelu Atrium, tehdy ještě jedinou novostavbou v okolí, byl navržen k využití pro exkluzivní prodejny šperků, zlata, starožitností a exkluzivní prodejny oděvů. Tyto byly doplněny kavárnou a cukrárnou. Na ostrově Štvanice byly oblouky využity pro občerstvení či prodejny se sportovním artiklem, včetně otevřených průchodů zelenou plochou ostrova.

V současné době v roce 2020, tj. cca 30 let od těchto prvních ozdravných myšlenek, dochází konečně k rehabilitaci prostoru Negrelliho viaduktu.