Nástavba objektu Jiřího z Lobkovic

Název: Nástavba objektu „Jiřího z Lobkovic“

Místo: Praha 2 – Vinohrady, náměstí Jiřího z Lobkovic

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: soukromý investor

Projekt, Realizace: 2009 – 2011

Nástavba objektu „Jiřího z Lobkovic“

Stávající řadový šestipodlažní bytový objekt se nachází na pozemku mírně klesajícím v ose sever – jih. Objekt je svými okenními frontami orientován na východ a západ, ze severní a jižní strany je štítovými stěnami napojen na sousedící objekty. Řadový bytový dům v uliční blokové zástavbě byl postaven v roce 1926 dle návrhu ing. Hanuše ve stylu standardního stavitelství dané doby. Jedná se o střízlivý funkcionalismus, bez s výrazných upoutávek.

Navrhovanou bytovou půdní vestavbou do prostoru stávající sedlové střechy, je sledován architektonickourbanistický fakt, zklidnění střešní roviny objektu, jako celku. Návrh řeší využití půdního prostoru pro účely bydlení, vestavbou 2 bytů do prostoru stávající střechy. Z hlediska architektury a urbanismu střešní hladiny, návrh tuto zklidňuje, jak z pohledů ortofotomapy tak z pohledů ulice a přilehlých prostorů školy. Návrh kompaktu dvou mezonetových bytových jednotek do stávajícího objemu půdního prostoru s dílčími novými vnějšími znaky objektu, neporušuje celek hmoty řadového bytového domu. Tato vestavba je ve hmotě řešena jako matný tmavý skleněný kubus, který je vsazen do „rámu“ stávající sedlové střechy z pálených bobrovek. Vestavěný kubus je navržen jako celek v jedné povrchové úpravě, včetně zábradlí ze skleněných desek na sraz. Barevné řešení je v grafitové barvě v úpravě mat, aby tato minimalizovala nepříjemné odlesky ve střešní rovině celého bloku.