Nástavba a rekonstrukce vily Libeň

Název: Nástavba a rekonstrukce vily „Libeň“

Místo: Praha 8 -Libeň, Za Vodárnou

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Studie, Projekt: 2010

Nástavba a rekonstrukce vily „Libeň“

Území jižně od Střelničné a východně od Davídkové, rámcově vymezené ulicemi Za Vodárnou, Na Malém klínu, Společná a Na Štěpnici, je územím typické rodinné zástavby 40 let minulého století. Jedná se o řadovou zástavbu, většinou v pravidelně stejně členěných a opakujících se objektů s předzahrádkami. Výšková hladina je dvoupodlažní. Svým charakterem se jednalo o zástavbu pro úřednickodělnickou klientelu. Základním objemovým a architektonickým výrazem je jednoduchost hmoty, hraničící až se strohostí, v architektonickém a stavebním detailu. Jedná se o komplex osmí řadových rodinných domů s předzahrádkami a zahradami, kde pouze jeden krajní objekt, při ulici Na Malém klínu, je v současné době opatřen nevyhovující nástavbou.

Po projednání navrhovaného nového architektonického a prostorového řešení, s jednotlivými majiteli objektů, je možné konstatovat, že všichni souhlasí s nástavbou objektů, v intencích původní architektury lokality, t.j. v intencích jednoduchosti kvadratické hmoty. Navržené nástavby, z důvodu oživení řadové hmoty osmi rodinných domů, jsou prostorově rozhýbány v příčných osách, při zachování původního výrazového charakteru objektů a v závislosti na zachování odpovídajícího proslunění a osvětlení jednotlivých objektů.