Multifunkční objekt pro bydlení osob třetího věku MFC

Název: Multifunkční  objekt pro bydlení osob třetího věku „MFC“

Místo: Praha západ – Horoměřice, Velvarská

Autor: Miloš Grigorij Parma, Ivan Anděra, Tomáš Čeněk, Zoltán Burkuš, Aleš Procházka, Daniel Čermák

Investor: ACTIVE LIFE a.s.

Projekt, Realizace: 2004 – 2020

Multifunkční objekt pro bydlení osob třetího věku „MFC“

Pozemky určené pro výstavbu, jsou lokalizovány při severním okraji sídla Horoměřice, západně od silnice Velvarská. Plocha pro tuto investici je z části určena pro zastavění nekompaktním objektem „MFC“ a z části pro rozšíření kultivované zeleně, která vytvoří nový subjekt parku. Stavba je umístěna v souladu s urbanistickým a architektonickým charakterem prostředí zástavby Horoměřic v této lokalitě. Objekt hřebínkové dispozice má 3 křídla orientovaná osami S-J nasazena na podélné páteři přibližně ve směru V-Z a je umístěn na pozemku co možná nejblíže severní hranici, aby byl ponechán prostor pro park na jižní straně.  Přes relativní půdorysnou mohutnost působí objekt menším měřítkem objemového členění v prostoru nenásilně. Základní architektonická koncepce návrhu komplexu je monoblok s třemi nerovnoměrně na kolmici vybíhajícími křídly. Podélná osa objektu, v orientaci východ západ, v délce cca 140 m, je třípodlažní. V přízemí jsou řešeny společné provozy a hlavní nástup ve střední části. Pro vytvoření dynamického interiéru a exteriéru přízemní části je půdorysný obvod proveden částečně v kruhových obloucích. Na podélnou osu navazují tři příčná ramena bytových jednotek o třech nadzemních podlažích s ustupujícím obytným podkrovím. Orientace bytových jednotek je východ – západ – jih, křídla se střední chodbou, spojovací „krčky“ mají chodby orientované na sever. Objekt je dispozičně vybaven třemi vertikálními komunikačními jádry. V objektu jsou navrženy jednolůžkové a dvoulůžkové bytové jednotky se sociálním příslušenstvím, o různých půdorysných rozměrech. Většina bytových jednotek má balkón, v podkroví a ve 2. NP terasu a v přízemí pak předzahrádky. Podkroví je doplněno apartmány. Objekt je komplexně podsklepen. V podzemní části jsou navrženy garáže a sklípky uživatelů, zásobování, technické místnosti, varna s příslušenstvím. Díky sestupujícímu terénu má západní křídlo dvě podzemní podlaží s denním osvětlením a obsahuje byty zaměstnanců, administrativu, dílny a sklady údržby a prádelnu. Přízemí obsahuje společné prostory s provozy, sloužícími také pro okolní spádové území. Fitnesscentrum s bazénem, komplex fyzioterapie, komplex lékařských ordinací, restauraci s víceúčelovým sálem, halu s barem a recepcí se stálou službou, novinovým kioskem, lékárnu, prodejnu a komplex péče o tělo – kosmetiku, kadeřnictví, pedikúru, manikúru.  Společenské prostory v patrech jsou navrženy jako prostory k funkci knihovny a internetového sálu, dále jsou navrženy víceúčelové sálky pro cca 50 osob a prostory jako dílny pro kutily. V horních podlažích a podkroví jsou navrženy zimní zahrady s kavárnami. Rozšířené prostory chodeb v patrech slouží jako obytné haly se sedacím nábytkem. Objekt je zastřešen sedlovými a pultovými střechami. Hřebeny sedlových střech probíhají vůči půdorysu křídel diagonálně a vytvářejí tak přímkové plochy hyperbolických paraboloidů.  Objekt je celkově řešen jako bezbariérový. Park s terasovou úpravou, která kolem víceúčelového sálu restaurace má formu venkovního amfiteátru, slouží jako venkovní scéna pro hudební a podobné produkce, s bezbariérovými rampovými cestami, schodišti, okrasným jezírkem, tenisovým kurtem s klubovnou. Cesty jsou doplněny řadou altánků nabízejících stinné posezení. Plocha zájmového území stavby činí 27.050m2. Zastavěná plocha vlastním objektem činí 5.674m2. Podlažní plocha včetně balkonů a teras činí 28.539 m2. Obestavěný prostor činí 99.100 m3. Počet bytových jednotek činí 287. Počet lůžek činí 434.