Mezinárodní architektonickourbabnistická soutěž – NOVÁ TEPNA-Vrstevnaté centrum Náchoda

Název: Mezinárodní architektonickourbabnistická soutěž – NOVÁ TEPNA-Vrstevnaté centrum Náchoda

Místo: Náchod

Autoři: Miloš Grigorij Parma, Zoltán Burkuš, Zbyněk Kugler, Tomáš Vachtl, Tomáš Pilař

Investor: Městský úřad Náchod

Soutěž: 2020-2021

Mezinárodní architektonickourbabnistická soutěž – NOVÁ TEPNA-Vrstevnaté centrum Náchoda

„OBLAST RENESANCE SKLOUZLA DO HRANATÉHO PARTERU ULIČNÍCH OS MĚSTA.“

Kopci, v úpatí Orlických hor nad údolím řeky Metuje, dominuje renesanční zámek. Oblé prvky renesance zámku a meandrovitý tok řeky Metuje, jsou promítnuty do urbanistické struktury návrhu. Rovné naplavenině Metuje pod zámkem, dominují dvě půdorysné protichůdné oblé křivky multifunkčních objektů, které vymezují dva nové prostory. Půdorysné křivky hmot jsou ve svém středním doteku propojeny válcovým objektem s arkádovitými ochozy renesančních prvků. Z posledního podlaží válce vychází horizontální pěší lávka, která míří do prostoru zámku, v místě konce stávající 300 stupňové pěší kalvárie ze stávajícího Masarykova náměstí, centra města Náchod.

Hlavní predikcí návrhu je tvorba multifunkčního území s multifunkčními prostory s jasnou vazbou na multifunkční subjekty, multifunkční stavby, multifunkční objekty, které návrhem pěšího propojením stávajících historických prostor města z jihu, přes navrhované prostory ploch náměstí, s obytným územím na severu, vytváří nový kompaktní celek. Urbanizovaný prostor, který je propojen navrhovanými výtvarnými vodními prvky z mlýnského náhonu, společně s pěšími prostorami nového náměstí NOVAT, nového náměstí oddychu, rehabilitací objektu Nová tepna a dalšími navrhovanými objekty, vytváří místa s doprovodem parkové a rekreační zeleně. Oblouky v přízemní budov jsou řešeny jako široká městská podloubí otevřená do prostoru nových náměstí. Převážná část bytových a administrativních prostor je doplněna venkovními prostorami pro relaxaci uživatelů NOVÉ TEPNY. Veškeré horizontály střech jsou ozeleněny.