Dvougaráž, vstup, zahradní domek a zahrada vily

Název: Dvougaráž, vstup, zahradní domek a zahrada vily

Místo: Praha-Smíchov, Nad Bertramkou 2360/15

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: Soukromá osoba

Projekt: 2018 – 2019

Dvougaráž, vstup, zahradní domek a zahrada vily

Urbanizovanou plochu tvoří úzká obdélníková parcela (12,5 m x 35 m) s velkým převýšením (12,5 m). 20% parcely je zastavěno pětipodlažním objektem rodinného bydlení. Při jihovýchodní hraně, v hraně nástupu z ulice Nad Bertramkou, je stávající garáž nahrazena dvougaráží se zelenou střechou.

Nad garáží je navržen zahradní domek se zelenou střechou. Zároveň je řešen nový přístup na parcelu z ulice Nad Bertramkou, nový prostor pro odpadní nádoby na vlastním pozemku a nový plot. Komplexně jsou nově řešeny schodiště, terasy a pěší komunikace sloužící obsluze objektu a užívání zahrady.

Nové oplocení, dělící zdi, plůtky a opěrné zdi jsou navrženy z gabionů v povrchové úpravě kámen Opuka. Dlažby vstupu, mezipodest a podest jsou navrženy ze štípaného kamene. Vnitřní propojovací schodiště jsou navržena z kamenných kvádrů. Stěny zahradního domku a garáže jsou kombinací hladkých betonových ploch a obkladu ze štípané opuky, jako reminiscence na opukový obklad přízemní části fasády stávající vily. Vstupní partie jsou navrženy z Tahokovu, garážová vrata typ Hormann.