Dětská skupina Starkoč

Název: Dětská skupina Starkoč

Místo: Starkoč u Bílého Podolí – Čáslav

Autor: M. G. Parma, M. Vujoševič

Investor: Obec Starkoč

Projekt, Stavba: 2023 – 2026

Dětská skupina Starkoč

Starkoč je reprezentantem středočeské vesnice, s první zmínkou z roku 1355. Dominantou obce je barokní kostel Nanebevzetí P. Marie, který se tyčí na vršku terénní homole, která přímo vyzývá k prostorovému využití tohoto mystického místa a na které novostavba Dětské skupiny přímo navazuje. Repase území zchátralého statku, uprostřed obce, je základní myšlenkou návrhu Dětské skupiny. Návrh, z prostorového a vjemového hlediska ponechává a rekonstruuje stávající štít statku, na který navazuje podélná přízemní novostavba se sedlovou střechou. Novostavba, včetně návrhu úpravy přilehlého okolí, plně ctí charakter venkovského zastavění a svým novým zapojením do centrální části obce tento prostor zušlechťuje, posiluje intimní vztahy v obci a kultivuje obecní zeleň.

            Přízemí objektu je členěno na dvě části. Na část provozní, lokalizovanou k nástupnímu prostoru z návsi a část pobytovou, lokalizovanou do prostoru vlastního pozemku. Denní místnost je prostorově otevřena do krovu stavby a v úrovni příčných vazných trámů je navržena spouštěcí plošina, určená pro stravování dětí. Na výrazné prosklení denní místnosti (Uw=0,79 W/m2K) navazuje prostor dětského hřiště a krytá venkovní terasa pro hry a odpočinek dětí v době špatného počasí.

             Objekt je komplexně řešen jako dřevostavba v systému NOVATOP, v energetické náročnosti A (26) mimořádně úsporná, součinitel prostupu tepla je Uw = 0,3 W/m2K. Z energetického hlediska je objekt samostatný s navrženým systémem střešní fotovoltaiky a tepelným čerpadlem vzduch/voda.