Bytový komplex Rubeška NEW

Název: Bytový komplex „Rubeška NEW“

Místo: Praha 9 – Hloubětín, Paříkova, Podnádražní, Na Břehu

Autor: Miloš Grigorij Parma, Matěj Parma, Jiří Danda

Investor: CONINVEST a.s.

Studie: 2002

Bytový komplex „Rubeška NEW“

Volná plocha, urbanisticky sevřená městskými komunikacemi Paříkova, Podnádražní, Na Břehu byla urbanisticky a architektonicky architekty zpracována ve třech variantách.

Základní koncepční zásady zpracovaných variant jsou:

Nevytvářet uzavřený jednotný blok při koncepci zastavitelnosti území. Prostorově a situačně oddělit funkci bydlení a hotelových ubytovacích kapacit. Z hlediska chodce, maximálně propojit řešené území v parteru a navázat na stávající vazby v okolí. Zásobování a příjezd soustředit z ulice Paříkova s vybudováním nového kruhového objezdu při nástupu do hotelu a průchodu k nádraží Praha – Vysočany. Návrhem pěších cest podpořit vazby na stávající síť ulic a vnitroblokových pěších cest. Maximálně využít nadzemních částí pozemku pro funkci bydlení, komerci, hotelové ubytovací kapacity a zeleň, tj. parkování a odstavování vozidel lokalizovat pod úroveň terénu, při maximálním využití výškového rozdílu bloku v ose S – J.

V ubytovacím bloku navrhnout variantní formy bydlení v celkovém počtu cca 210 jednotek. Návrhem oblého jihozápadního nároží v korespondenci s kruhovým nárožím stávajícího bloku RUBEŠKA, vytvořit architektonický a prostorový prvek nástupní partie do vznikajícího obytného vnitrobloku. V maximální míře střešní partie využít pro zeleň nebo pro sportovní využití.

V hotelovém bloku řešit návrh dvou oddělených hmot komolých kuželů s maximální ubytovací kapacitou ve dvoulůžkových pokojích s počtem cca 400 lůžek. Střešní podlaží kuželů řešit jako restauraci s voliérou, bazény, fitnesscentrum, skluzavky, vodopád. Ve střední partii bloku, řešit prostory pro zábavní centrum, jako bowling, squash, diskotéka.