Bytový dům Zvole

Název: Bytový dům „Zvole“

Místo: Praha západ – Zvole, Přední, Centrální

Autor: Ivan Retter, Miloš Grigorij Parma, Maxmilián Schmidt, Zoltán Burkuš

Investor: MERIDIAN SPORT s.r.o.

Projekt, Realizace: 2006 – 2008

Bytový dům „Zvole“

Objekt určený k rekonstrukci, z původně sportovního zařízení, na bytový objekt, je ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci lokalizován v území bydlení venkovského typu s charakterem  nízkopodlažní zástavby. Pozemek stavby je rovinný, na východní, západní a jižní straně ohraničený místními komunikacemi. Na severní straně pozemky sousedí se stavebními parcelami rodinných objektů.

Návrh řeší změnu stavby před jejím dokončením ze sportovního zařízení na dvoupodlažní bytový dům s podkrovím s 18 byty včetně návrhu 20 odstavných a parkovacích stání pro obyvatele objektu a jejich návštěv. Z hlediska objemu a obrysu stavby jsou zachovány vnější obrysové půdorysné rozměry původní stavby. Architektonicky je objekt navržen s členitou fasádou a s vertikálním centrálním a rohovým arkýřem směrem do ulice. Západní fasáda je doplněna balkóny ve 2. NP a lodžiemi s terasami v podkroví. Sedlová střecha mírného spádu, je doplněna  střešními vikýři, s pultovými  a sedlovými střechami.

Dispoziční řešení vychází z půdorysného schematu stávajících nosných a obvodových konstrukcí objektu a požadavků investora. Hlavní vstup do objektu je z východní části z ulice. Na zádveří navazuje kočárkárna. Ze zádveří je přímý vstup na vertikální komunikaci tvořenou dvouramenným schodištěm. Na schodiště navazuje v každém podlaží podélná chodba, ze které jsou vstupy do jednotlivých bytů. Byty v 1. NP u západní fasády mají přímé výstupy na předzahrádky na pozemku. Pro byty ve 2. NP u západní fasády jsou navržena otevřená schodiště umožňující přímý přístup z balkónů na předzahrádky. Celková užitná plocha bytů činí 1.350 m2.

Materiálové a barevné řešení fasád je kombinací strukturalizované omítky v  odstínech okrové škály barev, s dílčím keramickým obkladem v přírodních zemitých tónech a doplněním dřevěných obkladů v odstínech přírodního dubu. Barevné řešení zvýrazňuje plastičnost objektu včetně bohatě tvarované střechy s tmavě červenou keramickou krytinou a barevnými prvky oplechování.