Bytový dům Ve Struhách

Název: Bytový dům „Ve Struhách“

Místo: Praha 6 – Bubeneč, Ve Struhách

Autor: Matěj Parma, Miloš Grigorij Parma

Investor: České nemovitosti a.s.

Studie: 2009

Bytový dům „Ve Struhách“

Pozemek pro návrh bytového domu byl v době návrhu zastavěn čtyřpodlažním objektem s bytovou funkcí. Jako takový neměl žádné architektonické, kulturní a provozní hodnoty. Jeho využití, v tak exponované oblasti, neodpovídalo systémům zástavby území.

Bylo zpracováno sedm základních objemových a výtvarných variant zástavby, pro posouzení investiční využitelnosti lokality. Vždy se jednalo o čistě obytný objekt s následujícími kapacitami.

Varianty činí – 42 bytů až 56 bytů o velikosti 2 +kk až 5 + kk o celkové užitné ploše 3.400 m2 až 4.200 m2, 25 až 60 odstavných stáních v garážích pod objektem a 110 m2 až 210 m2 úložných prostor pro uživatele jednotlivých bytů. Architetonickovýtvarné pojetí hmoty, vychází z výrazně tvarovaných fasád, které jsou rozčleněny vystupujícími segmenty bytů, balkónů a teras do volného prostoru. Tato prostorová variabilita je podtržena výraznou barevností dílčích segmentů fasády.