Bytový dům Třešňovka

Název: Bytový dům „Třešňovka“

Místo: Praha 8 – Kobylisy, Ke Stírce

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: INOR spol. s r.o.

Projekt, Realizace: 1991 – 1993

Bytový dům „Třešňovka“

Parcela pro zastavění se nachází na rohu ulic Ke Stírce a U Třešňovky. Architektura hmoty objektu vychází z rohové parcely končících štítů stávajících navazujících objektů bloku. Do volného prostoru rohu ulic Ke Stírce a U Třešňovky je půdorysně objekt rozfázován střízlivými vertikálními úskoky hmot. Tyto nárožní vertikály jsou promítnuty i do hmoty šikmé střechy. Vertikály jsou pak propojeny horizontálami balkónů s obloukovitým ukončením. Hmota objektu je výrazně v uličních frontách tvarována vystupujícími rizality, kruhovými a půlkruhovými balkóny, vertikálními i horizontálními přesahy střešní mansardy. Rovněž v úrovni dvora, je fasáda navržena jako výtvarný prvek, tedy ne tak, jak je zvykem dvorní trakty zjednodušovat. Objekt je proveden v kombinaci červeného lícového zdiva s horizontálami betonových prvků, se zastřešením tradiční keramickou krytinou. Tato jasná stavitelská koncepce je doplněna vystupujícími balkony, vyzděného zábradlí ze skleněných tvárnic. Půdorysně je objekt navržen s bytovými křídly podél uličních front, s vnitřním tříramenným schodištěm, které je přírodně osvětleno horním čtvercovým světlíkem a vertikálním pásem sklobetonu.

Hmota je čtyřpodlažní s pátým podlažím skrytém v mansardě střechy. Podlaží jsou určena pro byty, pouze přízemí je využito pro garáže rezidentů a technickou místnost pro odpad. Vstup je navržen s předsazeným schodištěm se zastřešeným nástupním prostorem obloukem ze sklobetonu, který ve své vystupující části, je výtvarně podepřen kulatým betonovým sloupem.