Bytový dům Rubeška

Název: Bytový dům Rubeška

Místo: Praha 9 – Vysočany, Rubeška

Autor: Miloš Grigorij Parma, Jiří Danda, Daniel Čermák, Michal Danda, Ondřej Parma

Investor: CONINVEST a.s.

Projekt, Realizace: 2000 – 2003

Bytový dům Rubeška

Novostavba bytového domu architektonicky a hmotově  navazuje na blok stávajících objektů a architektonicky a prostorově je součástí nové rozsáhlé výstavby v tomto rehabilitovaném městském prostoru, v dříve tak nehostinné části Vysočan. Blízká pěší návaznost na Sokolovskou třídu, na stanice MHD metro trasy B Vysočanská a Českomoravská  a železniční stanici Praha – Vysočany, budoucí stanici městské rychlodráhy, zaručují výborné a rychlé spojení jak s centrem Prahy, tak s příměstskými oblastmi Prahy. Stávající síť  obchodů, služeb, sportovišť a zdravotního zařízení, bude návrhem doplněna o  kavárnu, pizzerii, kadeřníka. Po dřevěném můstku přes Rokytku je přístupný  park s dětskými hřišti, který je součástí zeleného pásu kolem Rokytky, vedoucího až k Thomayerovým sadům při serpentině Vltavy. Parkem je vedena  značená cyklostezka.

Bytový dům Rubeška má sedm nadzemních bytových podlaží s dvěma osmipodlažními nárožními obytnými věžemi a dvě podzemní podlaží. Návrh řeší půdorysnou stopu  ve tvaru „U“. Západní křídlo přiléhá ke stávajícímu bytovému objektu a je navrženo se sedlovou střechou. Jižní křídlo v podstatě zachovává výškové limity okolní zástavby se zastřešením sedlovou střechou s dvěmi ustupujícími podlažími. Jihozápadní nároží je hmotově a architektonicky démonizováno nárožními balkony podepřenými předstupujícím sloupem, který probíhá od terénu až pod zvýšenou část stanově zastřešeného nároží. Na jihovýchodním rohu jsou osazeny kulaté balkony, které se s vyššími podlažími zvětšují a hmotově tak zvýrazňují druhý konec jižní fasády. Východní křídlo je zastřešeno stejně jako jižní křídlo valbovou střechou. Severní část východního křídla je zvýrazněná zvýšeným ustupujícím podlažím. Obytná podlaží jsou řešena dispozičně jako trojtrakt se střední obslužnou chodbou. Tyto chodby jsou propojeny dvěmi vertikálními komunikačními jádry. V západním vertikálním jádru je dvouramenné schodiště a dva výtahy s úpravou pro invalidy. Ve východním vertikálním jádru je tříramenné schodiště a výtah s úpravou pro invalidy v zrcadle schodiště. Všechny výtahy a schodiště propojují všechna podlaží. V jižní hraně bytového bloku, v přímé vazbě na novou pěší promenádu se stromořadím, jsou dva vstupy do domu.

Bytový dům má kapacitu 127 bytů o velikosti 1 + kk až 5 + 1-mezonet se soukromým bazénem. .  Kapacita garáží je 63 stání a plocha komerčních prostor v přízemí činí cca 550 m2. Autory projektu byl kladen velký důraz na nadstandardní úroveň společných komunikačních prostor  objektu, vstup, recepce, schodiště a chodby a na vysokou kvalitu provedení stavebního díla. Jednotliví  uživatelé bytů,  v návaznosti na dobrý  stavební základ, si mohli svojí individualitu uplatnit v drobných stavebních a interiérových úpravách svého bytu.