Bytový dům Botič

Název: Bytový dům Botič

Místo: Praha 4 – Michle, U michelského mlýna

Autor: Miloš Grigorij Parma

Investor: soukromá osoba

Studie: 2022

Bytový dům Botič

Rohová parcela v návaznosti na stávající třípodlažní objekt na straně jedné a na straně druhé na parcelu s rodinným domem a vytváří tak prostor pro architektonický a hmotový nárožní bytový kvádr v přímém kontaktu na potok Botič a s vazbou na zeleň bývalých vinic Reitknechtka. Nárožní bytový kvádr má čtyři nadzemní bytová podlaží se zvýšeným přízemím a jedno podzemní podlaží pro parkování. Střecha je v kontextu s okolím navržena jako sedlová a v nárožní části pak do prostoru vylétá lehký trojúhelník římsy. Základní kvádr je hmotově výrazně členěn arkýři, lodžiemi, terasami a balkóny. Je navrženo 10 až 12 bytů 2+kk až 3+kk ve větších půdorysných rozměrech. Návrh klade velký důraz na architektonickou a dispoziční svěžest a čistotu.